Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές ξεκινά φέτος εν μέσω μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης η οποία μεταξύ άλλων έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των τιμών του μαύρου χρυσού.
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας συστήνει στους καταναλωτές να μη βιαστούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης μια και οι τιμές μπορεί να κυμανθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προβλεπόμενα.

Οι καταναλωτές όμως πρέπει να είναι ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης γι’ αυτό η ΕΝΚΚΑ επισημαίνει στους καταναλωτές όσα πρέπει να προσέχουν κατά την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.

Πριν την αγορά θα πρέπει ο καταναλωτής να κάνει μια έρευνα αγοράς στα πρατήρια της περιοχής του για να διαπιστώσει που κυμαίνεται η τιμή του και να επιλέξει την καλύτερη τιμή. Προσοχή να μην παρασυρθεί από την πολύ χαμηλή τιμή που μπορεί να έχει κάποιο πρατήριο!
Πριν την παραλαβή να ελέγξει την κατάσταση της δεξαμενής, την ποσότητα που τυχόν υπάρχει από την προηγούμενη χρονιά, να την ογκομετρήσει ώστε να γνωρίζει ακριβώς την ποσότητα πετρελαίου που δέχεται η δεξαμενή του.
Κατά την παραλαβή να είναι παρόν ένα άτομο που γνωρίζει τα παραπάνω στοιχεία, να ελέγξει το μετρητή του βυτιοφόρου και το χρώμα του πετρελαίου το οποίο πρέπει να είναι έντονο κόκκινο.
Όταν η δεξαμενή δεχθεί την ποσότητα που επιθυμεί να μετρήσει αυτή την ποσότητα στη δεξαμενή αφού αφήσει να περάσουν τουλάχιστον 5΄ ώστε το πετρέλαιο να «κάτσει», να ελέγξει αν υπάρχει συμφωνία με το μετρητή του βυτιοφόρου και να παραλάβει την απόδειξη πληρωμής.
Ένα για κάποιο λόγο υπάρχει διαφωνία πρέπει να αναγραφεί στην απόδειξη ότι παρέλαβε το καύσιμο με επιφύλαξη και να αναζητήσει βοήθεια είτε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας τηλ: 2510 223000 είτε στη Διεύθυνση Εμπορίου

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προτάσεις Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Γεροστεργίου Κατερίνα
Η οικονομική δυνατότητα που διαθέτει ένα αυξανόμενο ποσοστό κατοίκων του πλανήτη μας, η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και των μέσων ενημέρωσης είναι μερικοί από τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην ανάδειξη του τουρισμού ως ενός από τους πιο ισχυρούς και ραγδαία αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της παγκόσμιας κοινωνίας του 21 ου αιώνα.
Η τουριστική βιομηχανία αντλεί την δύναμή της από εύθραυστες πηγές όπως το περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισμός και συχνά χαρακτηρίζεται ως νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μία, συνεισφέρει στην οικονομική άνθιση μιας περιοχής δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εισροή συναλλάγματος ενώ από την άλλη, είναι παράγοντας περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων που συχνά εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και του τοπικού τουρισμού. Παραδείγματα από την παγκόσμια πραγματικότητα δείχνουν ότι η άκρατη, η ασχεδίαστη ή η λανθασμένη ανάπτυξη του τουρισμού επιφέρει, βραχυπρόθεσμα, γρήγορα οικονομικά οφέλη καταλήγοντας ωστόσο, μακροπρόθεσμα, σε χαμηλής ποιότητας τουριστική δραστηριότητα.

Πολλοί τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα και αλλού, έχουν ως στόχο τη συνεχή αύξηση του οικονομικού κέρδους που αποφέρει ο τουρισμός, έτσι συχνά προσανατολίζονται στην αναζήτηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού τουριστών χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης το μαζικό τουρισμό. Όμως, η μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε περιοχές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυνατότητες δημιουργεί διαταραχές στις συνήθειες της τοπικής κοινωνίας και δυσλειτουργίες όπως: συνωστισμό, μόλυνση του περιβάλλοντος, κατασπατάληση ή καταστροφή φυσικών και πολιτιστικών πηγών και ανταγωνισμό μεταξύ τοπικού πληθυσμού και τουριστικής βιομηχανίας για τη χρησιμοποίηση αγαθών πρώτης ανάγκης (νερό, καύσιμα, κ.λ.π.), έργων υποδομής (δρόμοι, νοσοκομεία, κ.λ.π.), τόπων αναψυχής (μουσεία, πάρκα, παραλίες κ.λ.π.). Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις εμποδίζουν τη συνεχή και ομαλή διεξαγωγή της τουριστικής διαδικασίας αφού σύμφωνα με έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) η πλειοψηφία των τουριστών σήμερα επιθυμεί να επισκέπτεται περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισμού.

Η άποψη της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προσφορά ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών είναι σύμφωνη με την άποψη που προβάλλουν για αυτό το θέμα αρκετοί διεθνείς οργανισμοί σχετικοί με τον τουρισμό, το περιβάλλον και τον πολιτισμό (Π.Ο.Τ, UNEP , UNESCO κ.λ.π.) που προτείνουν ως διέξοδο από τα παραπάνω προβλήματα, κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα να σχεδιάζεται, να διευθύνεται και να αναπτύσσεται ώστε:

α) να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου,
β) να αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται,
γ) να είναι ηθικά και κοινωνικά σύμφωνη με τις τοπικές κοινωνίες και
δ) να εξασφαλίζει την διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή, λειτουργία και αποδοτικότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι:
η συνεργασία όσων εμπλέκονται στη τουριστική διαδικασία,
η τοπική συμμετοχή στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.
η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των πολιτών και των τουριστών.
η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων και υποδομών
Τι εξυπηρετεί όμως καθεμιά από τις παραπάνω προϋποθέσεις;

1. Συνεργασία: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία σχετίζεται με διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, γίνεται εμφανές ότι για τη βιώσιμη ανάπτυξή του απαιτείται αμοιβαίος σεβασμός, ενότητα και μόνιμη συνεργασία μεταξύ όλων των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, που οι δραστηριότητές τους άπτονται του τουρισμού άμεσα ή έμμεσα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Μέσω αυτής της συνεργασίας κάθε αναπτυξιακός σχεδιασμός, που αφορά τουριστικές υποδομές, επενδύσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές), αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διεύθυνση του τουρισμού γίνεται απόρροια κοινής πολιτικής και στόχων. Είναι ουσιαστικό η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να στηρίζεται στην καλή θέληση όλων των μερών για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού (βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη) και όχι στην ικανοποίηση ιδιοτελών συμφερόντων.
Μερικά ζητήματα που πρέπει να βρίσκουν λύση με βάση την αρχή της συνεργασίας στις τουριστικές περιοχές γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μια περιοχή που διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα τουριστικής ανάπτυξης (πολιτιστικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά ) είναι:
Ο έλεγχος της κατανάλωσης του νερού και των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την μείωση της μη ορθολογικής χρήσης τους.
Η μείωση των απορριμμάτων και η εξασφάλιση της ανακύκλωσής τους.
Ο έλεγχος και η μείωση των προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης και ρύπανσης ιδιαίτερα σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού κάλλους και η χρήση μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον.
Η οργάνωση και ο έλεγχος της πρόσβασης των τουριστών σε οικολογικά ευάλωτες περιοχές.
Η συγχρηματοδότηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.
Η χορήγηση κινήτρων και βοήθειας στις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε, να υιοθετούν περιβαλλοντικές πολιτικές ανάπτυξης.
Η ανάδειξη της ιστορίας και των πολιτιστικών-λαογραφικών στοιχείων της περιοχής.
Η ανάδειξη και προβολή των αρχαιοτήτων της περιοχής.
Ανάπτυξη και οργάνωση ποιοτικών και οικονομικών μέσων μεταφοράς (αστικές, υπεραστικές, ακτοπλοϊκές, σιδηροδρομικές γραμμές)
2.Τοπική συμμετοχή: Οι ανάγκες, οι προσδοκίες, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τα προβλεπόμενα οφέλη από τον τουρισμό διαφέρουν σημαντικά από την μια περιοχή στην άλλη. Έτσι δεν υπάρχει ένα είδος σχεδιασμού βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που να ταιριάζει σε περισσότερους από έναν τουριστικούς προορισμούς. Αν και γενικές κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να ορισθούν σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο οι τοπικές κοινωνίες με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τοπικών φορέων ( δημόσιο, τουριστική βιομηχανία, μη-κυβερνητικές περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις πολιτών, επιστημονικοί φορείς κ.λ.π. ) και συχνή επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό είναι εκείνοι που θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν το είδος του τουρισμού που θέλουν να προσφέρουν.
Με την εξασφάλιση της τοπικής συμμετοχής στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται:
ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας η οποία επιφέρει κέρδη κυρίως στην τοπική κοινωνία και όχι σε εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες, (π.χ πολυεθνικές εταιρίες ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων κ.λ.π.) που πιθανόν να οδηγήσει στη διαμόρφωση καλύτερων και επομένως δελεαστικότερων τιμών για τους τουρίστες.
καλύτερη αποδοχή του τουρισμού από τους κατοίκους της περιοχής,
ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων για την διατήρηση των τοπικών τουριστικών πηγών.
Συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα μαζικής μεταφοράς.
3. Εκπαίδευση: Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση όχι μόνο των διευθυντικών στελεχών του τουρισμού αλλά όλων όσων απασχολούνται σε αυτόν, συνεισφέρει στην καλύτερη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός των επαγγελματικών εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων με θέματα που αφορούν τις έννοιες, τα κριτήρια, τα οφέλη, και τις πρακτικές του βιώσιμου τουρισμού βοηθά τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτόν να προβληματιστούν, να αναζητήσουν τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος και να κατανοήσουν σε βάθος τις διαφορετικές πρακτικές μεταξύ μαζικού τουρισμού και εναλλακτικών τουριστικών μοντέλων (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιστορικός τουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κ.λ.π.). Μερικά από τα γενικά θέματα μιας τέτοιας εκπαίδευσης/επιμόρφωσης μπορούν να είναι:
Έννοια, αρχές, και πρακτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Έννοια και αρχές δημοσίων σχέσεων όπου θα περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση στη σωστή συμπεριφορά των επαγγελματιών προς τους τουρίστες.
Είδη και χαρακτηριστικά εναλλακτικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης.
Ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας.
Ζητήματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής ποιότητας (π.χ. μπλε σημαίες) και κριτήρια απόκτησής τους.
Σε μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να συνεισφέρουν όλοι οι τυπικοί και άτυποι εκπαιδευτικοί φορείς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οργανώσεις πολιτών, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις καταναλωτών κ.λ.π.) που διαθέτει μια κοινωνία με κάθε τυπικό και άτυπο εκπαιδευτικό μέσο (περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση καταναλωτών, αγωγή υγείας, διαφήμιση, ενημερωτικές εκστρατείες, δημόσιες συζητήσεις κ.λ.π). Στόχος τέτοιου είδους γενικού ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό την προβολή και την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και πρακτικών που προάγουν την βιωσιμότητα.
Εκτός από τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τους πολίτες των τουριστικών περιοχών είναι χρήσιμο να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται οι επισκέπτες τους. Πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις τοπικές συνήθειες και τις ανάγκες του κάθε τουριστικού προορισμού, τις υποδομές( για περίθαλψη, μετακίνηση), τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν αν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν ομαλότερα στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον που πρόκειται να επισκεφθούν.
Τέτοια ενημέρωση επιτυγχάνεται με την προμήθεια σχετικών πληροφοριών στους τόπους μόνιμης διαμονής των τουριστών, με συμφωνίες μεταξύ των τουριστικών προορισμών και των τουριστικών πρακτόρων, με φυλλάδια πληροφοριών σε περιοχές διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί λεωφορείων και τρένων) και σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, κ.λ.π.).

4. Ποιότητα: Η διατήρηση του κύρους του τουριστικού προϊόντος κάθε περιοχής γίνεται όλο και δυσκολότερη στα πλαίσια του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Η προσφορά ποιοτικού τουρισμού που εξασφαλίζει την προστασία των τουριστικών πηγών και ικανοποιεί τις επιθυμίες των επισκεπτών και των μονίμων κατοίκων πρέπει να είναι κύριο μέλημα όλων των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) που σχεδιάζουν και διευθύνουν την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής με στόχο την βιωσιμότητά της.
Η έννοια ποιοτικός τουρισμός δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την έννοια πολυτελής- ακριβός τουρισμός. Αναφέρεται στο είδος τουριστικής δραστηριότητας η οποία προστατεύει τις τουριστικές πηγές, προσελκύει τουρίστες που σέβονται την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον της και προσφέρει τουριστικά αξιοθέατα, ανέσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην αξία των χρημάτων που δαπανώνται γι’ αυτά.
Τουριστικές περιοχές που επιθυμούν την μακροχρόνια σταθερή ζήτηση του προϊόντος τους πρέπει να:
Λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ποιότητα που προσφέρουν.
Διεξάγουν έρευνες για την:
α) καλύτερη επίλυση των προβλημάτων τους,
β) δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων,
γ) ασφαλή και αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των τουριστικών πηγών τους.
3) Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού συμβατές με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
4) Δημιουργία τουριστικών καινοτομιών.
5) Χρήση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
6) το βαθμό ικανοποίησης των τουριστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Παρακολουθούν τακτικά τη διαμόρφωση των διεθνών κριτηρίων ποιότητας έτσι ώστε να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στον κόσμο.
Λαμβάνουν έγκαιρα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, αν χρειάζονται.
Ενημερώνονται και διδάσκονται από επιτυχημένες πρακτικές που υιοθετήθηκαν σε άλλους τουριστικούς προορισμούς.
παρέχουν αξιόπιστη ενημέρωση και πληροφόρηση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ( ποιότητα και χαρακτηριστικά καταλυμάτων) μέσω φυλλαδίων και ιστοσελίδων.
Κλείνοντας να τονίσω ότι σ’ ένα περιβάλλον αρκετά ανταγωνιστικό για την τουριστική ανάπτυξη το ενδιαφέρον και οι προσπάθειες όλων πρέπει να στοχεύουν στην προσφορά ποιοτικών, οικονομικών πακέτων προς τους τουρίστες με παράλληλη ανάπτυξη των υποδομών και την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού του πολίτη.

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας με αφορμή την πρόσφατη δικαίωση δύο καταναλωτών – μελών της σε υποθέσεις που αφορούσαν συναλλαγές με τράπεζες υπενθυμίζει στους καταναλωτές όταν συναλλάσσονται με τράπεζες να προσέχουν τα παρακάτω:
1. Πριν υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση με κάποια τράπεζα να διαβάσει πολύ προσεκτικά τους όρους συμβουλευμένος ένα νομικό ή μια ένωση καταναλωτών για την ύπαρξη καταχρηστικών όρων.!!!
2. Πριν αποφασίσει να πάρει μια πιστωτική κάρτα ή ένα δάνειο να αναρωτηθεί σοβαρά αν τα χρειάζεται πραγματικά κι αν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή τους.
3. Να μην υπογράψει σύμβαση για πιστωτική κάρτα αν η τράπεζα σε ερώτηση του για τον τρόπο παραλαβής της κάρτας τον πληροφορήσει ότι θα την αποστείλει με απλό ταχυδρομείο κι όχι με συστημένη επιστολή.
4. Όταν παραλάβει την πιστωτική κάρτα να υπογράψει άμεσα στο πίσω μέρος της κάρτας.
5. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή εμφάνισης ύποπτης συναλλαγής με χρέωση στο λογαριασμό του να ειδοποιήσει άμεσα τον εκδότη της κάρτας(τράπεζα).
6. Για πληρωμές τρϊτων μέσω πιστωτικής κάρτας ( γυμναστήρια, αγορές από απόσταση ) καλό θα είναι να τις αποφεύγει διότι μπορεί να αντιμετωπίσει δυσάρεστες καταστάσεις.
7. Το δάνειο για την απόκτηση αυτοκινήτου ακολουθεί γενικά τους κανόνες των καταναλωτικών δανείων. Θα πρέπει όμως να ενημερώνεται από την τράπεζα ή την εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων για επιπλέον θέματα που αφορούν στην άρση της παρακράτησης του αυτοκινήτου και στην ασφάλεια του αυτοκινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες;
Ένωση Καταναλωτών Καβάλας τηλ: 2510 22300/ 2510 243942/ 25930 23794 καιe-mail:enoikokav@yahoo.com

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Σε λίγες μέρες ξεκινά η καινούργια σχολική χρονιά ξεκινά για χιλιάδες μαθητές αλλά και τις οικογένειες τους.
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας μαζί με τις ευχές της για Καλή Σχολική Χρονιά επισημαίνει τα εξής:
Α. Σε ό,τι αφορά τις αγορές σχολικών ειδών. Οι γονείς των μαθητών κυρίως των Δημοτικών σχολείων καλό θα είναι να μη βιαστούν να αγοράσουν σχολικά είδη αλλά περιμένουν τις οδηγίες των δασκάλων, ώστε να αποφύγουν άσκοπες αγορές που θα τους επιβαρύνουν οικονομικά.
Όταν θα αγοράσουν τα σχολικά είδη να προσέξουν την καταλληλότητά τους σε σχέση πάντα με την ηλικία των παιδιών ( τσάντες, κασετίνες, παγουρίνια ). Σχετικά με την αγορά μολυβιών, μαρκαδόρων, πλαστελίνης να προσέξουν την αναγραφή των συστατικών και να αποφύγουν προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες ή δεν αναγράφουν τίποτε στη συσκευασία τους. Στη συσκευασία των προϊόντων θα πρέπει να αναζητούν την ηλικία στην οποία απευθύνονται, τα συστατικά τους, τον αριθμό τεμαχίων( όπου είναι απαραίτητο ), τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.
Β. Επιλογή φροντιστηρίων. Μια και το εκπαιδευτικό σύστημα μας οδηγεί στα φροντιστήρια για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους να κάνουν έρευνα αγοράς ζητώντας πληροφορίες για την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και των τιμών και να επιλέξουν αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Όταν καταλήξουν σε κάποιο φροντιστήριο να συζητήσουν όλα τα θέματα που θα οδηγήσουν σε απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και να λάβουν και γραπτώς τους όρους ώστε αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία να μπορέσει αυτή να λυθεί. Μην ξεχνάτε να ζητάτε τις αποδείξεις.
Γ. Διατροφή των παιδιών στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή των παιδιών κατά τη διάρκεια που αυτά βρίσκονται στο σχολείο. Αν δεν μπορούν να ετοιμάζουν κολατσιό από το σπίτι πρέπει να γνωρίζουν ότι η πώληση προϊόντων στα σχολικά κυλικεία πρέπει να ακολουθεί όσα ορίζει η νομοθεσία για το είδος και ποιότητα των πωλούμενων σ’ αυτά ειδών διατροφής. Να ζητήσουν ενημέρωση από τους συλλόγους γονέων ή τους διευθυντές των σχολείων ή την Ένωση Καταναλωτών Καβάλας και να απαιτήσουν εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας..

Δ. Για τους φοιτητές: Το πρόβλημα που κυρίως αντιμετωπίζουν είναι εκείνο της στέγης. Θα πρέπει να κάνουν καταρχήν μια επισταμένη έρευνα αγοράς για το ύψος των ενοικίων. Η επιλογή να είναι συνάρτηση του ενοικίου, των κοινοχρήστων και του κόστους μεταφοράς από το σπίτι προς τη σχολή τους. Να υπογράφουν συμβόλαιο στο οποίο θα αναφέρεται η κατάσταση στην οποία παρέλαβαν το διαμέρισμα και βέβαια το ύψος του ενοικίου που αναφέρεται στο συμβόλαιο να είναι σύμφωνο με αυτό που καλείται να καταβάλλει μηνιαίως.

Για πληροφορίες και παράπονα μπορείτε να απευθύνεστε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας: τηλ: 2510 223000 / 2510 243942

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄


Ο καταναλωτής εκτός των πέντε κανόνων που πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει για σωστές αγορές πρέπει να γνωρίζει και τί είναι ασφαλές και τί ελαττωματικό προϊόν.
Α. ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΡΟΙΟΝ: Ασφαλές θεωρείται ένα προϊόν το οποίο με το οποίο με συνηθισμένη και φυσιολογική χρήση, λειτουργία, εγκατάσταση και εφαρμογή δεν παρουσιάζει παρά ελάχιστους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα πρέπει να μην περιέχουν συστατικά στοιχεία επιβλαβή για την υγεία ή η διαδικασία παραγωγής τους να διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια τους.
Ο καταναλωτής οφείλει να λάβει υπόψη του τα εξής:
1. τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ιδίως της σύνθεσής του, της συσκευασίας, των οδηγιών συναρμολόγησης, της εγκατάστασης και συντήρησής του.
2. την επίδραση που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα.
3. την παρουσίαση του προϊόντος, την επισήμανσή του, τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες χρήσης καθώς και κάθε άλλη οδηγία ή πληροφορία σχετική με το προϊόν.
4. τις κατηγορίες καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της χρησιμοποίησης του προϊόντος, ιδίως των παιδιών και των ηλικιωμένων. Σήμερα η χρήση της νανοτεχνολογίας στην παραγωγή πολλών και διαφόρων προϊόντων εμπεριέχει αυτόν τον κίνδυνο διότι κανείς δε διασφαλίζει τους χρήστες αυτών των προϊόντων από τη ύπαρξη κινδύνων για την υγεία τους. Και το χειρότερο δεν αναφέρεται καν στην ετικέτα των προϊόντων η χρήση των νανοσωματιδίων. Είναι σοβαρό θέμα που απασχολεί τόσο τις καταναλωτικές όσο και τις οικολογικές οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Β. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ: Ελαττωματικό είναι το προϊόν που δεν παρέχει την ασφάλεια που ο καταναλωτής εύλογα ή λογικά προσδοκά να έχει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες και ιδίως την εξωτερική του εμφάνιση, την αναμενόμενη χρησιμοποίησή του και τον χρόνο κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Για παράδειγμα ελαττωματικό είναι ένα αυτοκίνητο που παρουσιάζει μηχανικό πρόβλημα ένα μήνα μετά την αγορά του ή μια τηλεόραση που παρουσιάζει πρόβλημα η οθόνη της αμέσως μετά την αγορά της.
Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό υπάρχει ενδεχόμενο να προκαλέσει ζημιά στον καταναλωτή που μπορεί να είναι μια απλή σωματική βλάβη ή ακόμα και ο θάνατος, Μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του καταναλωτή, για παράδειγμα, να καεί το σπίτι του από πυρκαγιά που προκάλεσε ελαττωματική ηλεκτρική κουζίνα.
Ο παραγωγός ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για τη ζημιά που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος και για πόσο χρονικό διάστημα; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Υπάρχει ευθύνη του παραγωγού για κάθε ζημιά που οφείλεται σε ελαττωματικό προϊόν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί το ελάττωμα και την ταυτότητα του ή έπαθε τη ζημιά ή μια δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος.
Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος επιθέτοντας σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας πρόκειται να ξεκινήσει το δεύτερο κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για τους καταναλωτές που επιθυμούν να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν στην προστασία τους ως καταναλωτές. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 2510 223000 και 2510243942 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2008.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Καθημερινά αγοράζουμε και καταναλώνουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Πόσο ενημερωμένοι είμαστε όμως για όλα αυτά που αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας;

Ας ξεκινήσουμε με την έννοια του προϊόντος. Τι είναι λοιπόν «προϊόν»;

«Προϊόν» θεωρείται κάθε κινητό πράγμα ακόμα κι αν είναι ενσωματωμένο ως συστατικό σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Προϊόντα θεωρούνται επίσης οι φυσικές δυνάμεις, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα καθώς και οι πρώτες ύλες της γεωργίας και τα προϊόντα του κυνηγιού.
Μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων είναι τα τρόφιμα για τα οποία υπάρχει επιπλέον νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην παραγωγή και διάθεση τους.
Ο καταναλωτής μπορεί να αποφύγει πολλά προβλήματα στις αγορές του όταν εξετάζει με λεπτομέρεια και προσοχή όλα όσα αφορούν το προϊόν και επιλέγει με βάση τις σωστές πληροφορίες. Ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλη αγορά, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο, μια τηλεόραση, τα οποία αποτελούν μια επένδυση τα παραπάνω στοιχεία αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Υπάρχουν πέντε κανόνες για σωστές αγορές:
1. Γνώση του αντικειμένου: Οτιδήποτε κι αν αγοράζουμε πρέπει πρώτα να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε για το προϊόν πριν κάνουμε την αγορά. Όταν μάλιστα απαιτούνται κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις πρέπει να ρωτάμε έναν ειδικό. Οι πωλητές των καταστημάτων μπορεί να είναι χρήσιμοι αλλά καλό είναι ο καταναλωτής να μην περιορίζεται μόνο στο να ακούει τη δική τους γνώμη διότι σκοπός τους είναι η πώληση.
2. Αποφυγή υπερβολικών δαπανών: Δε θα πρέπει να αγοράζουμε κάτι εάν δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Εάν αυτό σημαίνει ότι έχει κι άλλες ανάγκες ή πρέπει να δανειστεί χρήματα, τότε θα πρέπει να σκεφθεί την αγορά πολύ σοβαρά και να επιλέξει ό,τι χρειάζεται περισσότερο και ό,τι είναι πιο εύκολο να αποπληρώσει.
3. Έρευνα αγοράς: Δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκουμε το ίδιο ακριβώς προϊόν σε πολύ καλύτερη τιμή σε κάποιο άλλο κατάστημα. Επομένως πρέπει να ρωτάμε και να συγκρίνουμε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα πριν καταλήξουμε σε αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αγορές από απόσταση ( μέσω περιοδικών ή διαδικτύου).
4. Προσοχή σε πρακτικά ζητήματα: Εάν αγοράζουμε κάτι που έχει μεγάλη αξία και θελήσει να το πουλήσει αργότερα καλό θα είναι να ρωτάμε και την αξία μεταπώλησης (π.χ. ένα αυτοκίνητο). Μπορούμε να συμβουλευτούμε εφημερίδες ή περιοδικά που δημοσιεύουν πωλήσεις – αγορές ειδών. Πρέπει να κρατάμε την απόδειξη αγοράς γιατί είναι το μόνο στοιχείο που αποδεικνύει την αγορά. Να μην ξεχνάμε να φροντίζουμε και για τα άλλα έγγραφα αγοράς, ειδικά τις εγγυήσεις, εξετάζοντας τόσο αυτές όσο και την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, όπως και πληροφορίες σχετικά με την επισκευή του προϊόντος.
5. Είναι σωστή επιλογή; Τελευταίος αλλά βασικός κανόνας είναι να αναρωτηθούμε, πριν προβούμε στην αγορά, εάν κάνουμε τη σωστή επιλογή. Είναι κάτι απαραίτητο τελικά; Θα το χρησιμοποιήσουμε και για πόσο χρονικό διάστημα. Αν θέλουμε για παράδειγμα να μάθουμε πιάνο, θα πρέπει να αγοράσουμε και το πιάνο ή για ένα χρονικό διάστημα να κάνουμε μαθήματα κι ύστερα το επανεξετάζουμε το θέμα;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Οι καταναλωτές δείχνουν την προτίμησή τους για αγορές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα όλο και περισσότερο.
Είναι ένας τρόπος αγορών που παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, κρύβει όμως και αρκετές παγίδες που προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι πώληση από απόσταση και επιπλέον το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο εν είναι επαρκές.
Ο καταναλωτής οφείλει να είναι πολύ καλά πληροφορημένος πριν κάνει κλικ στο πλήκτρο PAY NOW( πληρώστε τώρα), προκειμένου να προστατευθεί από κάθε είδους παγίδα. Το σημαντικότερο είναι να επιλέγει προσεκτικά τα sites από τα οποία αγοράζει.
Συγκεκριμένα πρέπει να προσέχει τα εξής:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει με ποιόν συναλλάσσεται. Γι’ αυτό συνιστάται να ψάχνει το site της εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες, ώστε να βεβαιωθεί ότι, το site δείχνει επακριβώς το είδος της επιχείρησης, την έδρα της, σημειώνοντας παράλληλα τα στοιχεία για να μπορεί να επικοινωνήσει. Όσο περισσότερα στοιχεία για επικοινωνία έχει το site τόσο πιο αξιόπιστη είναι η εταιρία.
Πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν, την τιμή του και το νόμισμα με το οποίο θα γίνει η πληρωμή.
Να προσέξει εάν υπάρχουν επιπλέον έξοδα, όπως αποστολής, φόροι, δασμοί.
Να ελέγξει εάν υπάρχουν τυχόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις όσον αφορά την πώληση και να μελετήσει την πολιτική επιστροφών της εταιρίας.
Να διαβάζει τι περιγράφει το site για τους τρόπους πληρωμής και για την ασφάλειά τους.
Τέλος, να εξακριβώσει τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος από την ημέρα της παραγγελίας του.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή να «σώσει» στον υπολογιστή του τη συναλλαγή που πραγματοποίησε.
Να βεβαιώνεται ότι υπάρχουν εγγυήσεις που προστατεύουν τις πληροφορίες που στέλνει στο διαδίκτυο για την πληρωμή και να ελέγχει επίσης, εάν το browser είναι ασφαλές και αποκρύπτει τα προσωπικά και τα οικονομικά του στοιχεία. Για παράδειγμα, να αναζητήσει το σύμβολο ενός κλειστού λουκέτου στο κάτω δεξιά τμήμα της οθόνης (το οποίο δηλώνει ότι ο συνομιλητής χρησιμοποιεί ασφαλές σύστημα επικοινωνίας), ή καλύτερα να βλέπεις την οθόνη και το σήμα του ψηφιακού πιστοποιητικού, δηλαδή της ηλεκτρονικής ταυτότητας που εκδίδεται από μια αναγνωρισμένη εγγυήτρια επιχείρηση (π.χ. VeriSign), και το οποίο εγγυάται ότι ο συναλλασσόμενος είναι αυτός που δηλώνει, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να τον ελέγξει. Επίσης, να αναζητήσει πληροφορίες που δηλώνουν ότι τα προσωπικά του στοιχεία αποκρύπτονται (δήλωση συμμόρφωσης προς τη σχετική νομοθεσία) ή εάν η διεύθυνση του website αρχίζει με «https:».
Να ενημερώνεται για την πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
Να κάνει υπομονή και να περιμένει να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Εάν ξαναπιέσει το πλήκτρο κατά την διαδικασία, ελλοχεύει ο κίνδυνος να πληρώσει δύο φορές.
Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορεί να κάνει «opt out», που σημαίνει να ξαναπάρει πίσω τα προσωπικά του δεδομένα.
Οφείλει να εκτυπώσει και να κρατήσει την πολιτική επιστροφών, η οποία πρέπει να επεξηγεί τον τρόπο επιστροφής ενός προϊόντος, την επιστροφή χρημάτων ή μίας αλλαγής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

Ο καταναλωτής πρέπει να θυμάται ότι, έχει τα ίδια δικαιώματα όταν αγοράζει μέσω διαδικτύου ή από ένα κατάστημα στην αγορά. Εάν αγοράσει κάτι το οποίο είναι ελαττωματικό ή δεν είναι ίδιο με την περιγραφή, ο έμπορος που του το πούλησε πρέπει να του λύσει το πρόβλημα.
Να κρατάει όλα τα στοιχεία της αγοράς του, σε ποιόν θα πρέπει να τηλεφωνήσει, να γράψει επιστολή, ή να στείλει e–mail με τα παράπονα ή τα προβλήματά του.
Να κρατάει επίσης ένα αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων.
Τέλος, να παρακολουθεί κανονικά το e–mail του μετά την αγορά ενός προϊόντος από το διαδίκτυο. Ο έμπορος μπορεί να του στείλει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό που αγόρασε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε., ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει μια υπηρεσία ή να επιστρέψει ένα προϊόν μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι γνωστό ως «cooling – off period» και είναι κανονικά επτά ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.
Εάν αποφασίσει να κάνει επιστροφή, θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής.
Εάν το προϊόν κατά την παραλαβή είναι σπασμένο, ο καταναλωτής πρέπει να κάνει μια διαμαρτυρία αμέσως. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να του λύσει το πρόβλημα. Εάν δεν το κάνει, τότε υποβάλλει διαμαρτυρία στην τοπική οργάνωση προστασίας καταναλωτών.
Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία που έχει πληρώσει δεν του αποστέλλεται ή δεν εκτελείται, δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων του.

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2008

Μεσογειακή Διατροφή


Έκφραση πολιτισμού, ιστορίας και τρόπου ζωής.

Οι διάφορες περιοχές της Μεσογείου διαθέτουν τις δικές τους ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες. Όλες όμως μπορεί να θεωρηθούν παραλλαγές μίας και μόνης οντότητας, της μεσογειακής διατροφής. Πράγματι, οι διατροφικές συνήθειες που συναντώνται σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τα περισσότερα από τα οποία πηγάζουν από το γεγονός ότι σε όλες το ελαιόλαδο κατέχει κεντρική θέση. Το παρθένο ελαιόλαδο είναι σημαντικό όχι μόνο για την άμεση ευεργετική του επίδραση στην υγεία, αλλά γιατί συνδέεται με τη κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών και οσπρίων, σε σαλάτες ή ως μαγειρευμένη τροφή.Στην ελληνική παραλλαγή της μεσογειακής διατροφής βασίστηκαν οι πρώτες, καθώς και πρόσφατες μελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της μεσογειακής διατροφής. Οι μελέτες αυτές αναφέρονται κυρίως σε στοιχεία από τον ελληνικό πληθυσμό.Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, και ιδιαίτερα η ελληνική παραλλαγή της, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τα ακόλουθα εννέα βασικά χαρακτηριστικά:1. Μεγάλη κατανάλωση ελαιολάδου, μικρή κατανάλωση λιπιδίων ζωικής προέλευσης2. Μεγάλη κατανάλωση οσπρίων3. Μεγάλη κατανάλωση λαχανικών4. Μεγάλη κατανάλωση φρούτων5. Μεγάλη κατανάλωση δημητριακών (κυρίως ψωμί)6. Μικρή κατανάλωση κρέατος και κρετοσκευασμάτων7. Μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων8. Μέτρια κατανάλωση οινοπνεύματος (κυρίως κρασί)9. Μέτρια κατανάλωση ψαριώνΣτην παραδοσιακή ελληνική διατροφή, γεύματα όπως οι σούπες και οι σαλάτες περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, οσπρίων και λαχανικών και συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες ψωμιού ολικής αλέσεως. Η πρόσληψη γάλακτος είναι μέτρια, αλλά η κατανάλωση τυριού και, σε μικρότερο βαθμό, γιαουρτιού είναι υψηλή. Η φέτα προστίθεται συνήθως στις σαλάτες και συνοδεύει τα μαγειρευμένα λαχανικά. Το κρέας, ήταν κάποτε ακριβό και η κατανάλωση του σπάνια. Η κατανάλωση ψαριών ήταν συνάρτηση της απόστασης από τη θάλασσα. Το κρασί καταναλώνεται με μέτρο και σχεδόν πάντοτε κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Η μεγάλη κατανάλωση λαχανικών, φρέσκων φρούτων και ειδικότερα η κατανάλωση ελαιολάδου σε συνδυασμό με λαχανικά και όσπρια, μπορεί να προσφέρει σε μεγάλο βαθμό προστασία από ένα μεγάλο φάσμα χρόνιων νοσημάτων.Η διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, προάγει την υγεία και παράλληλα ωφελεί την εθνική οικονομία και συντελεί στη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Τα τοπικά τρόφιμα συνιστούν ένα σημαντικό μέσο στη διάχυση του πολιτισμικού στοιχείου μιας χώρας και οι τοπικές μαγειρικές παραδόσεις αντανακλούν την ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό.
Τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από την κ Αντωνία Τριχοπούλου (Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών)

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σταδιακά το άνοιγμα των αγορών ενέργειας.. Παραδοσιακά, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις περιορίζονταν από το μονοπώλιο που είχε ο εκάστοτε προμηθευτής φυσικού αερίου ή ηλεκτρισμού. Επιπλέον, οι προμηθευτές αυτοί είχαν το μονοπώλιο σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα και ως εκ τούτου δεν άφηναν κανένα περιθώριο επιλογής στους πελάτες τους. Όπως και με τα αγαθά που κινούνται και πωλούνται ελεύθερα σε όλη την Ε.Ε, έτσι και οι υπηρεσίες εφοδιασμού σε ενέργεια θα μπορούν να προσφέρονται στο εσωτερικό μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρόσφατη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι από τον Ιούλιο του 2008 ο κάθε καταναλωτής στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει ποιότητες ή τιμές πώλησης για τον εφοδιασμό του σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό.
Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει να εξασφαλίσει σε όλους, οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις, ενέργεια ασφαλή, αειφόρο και σε προσιτή τιμή.
Η απελευθέρωση της ενέργειας πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρχουν περισσότεροι προμηθευτές ενέργειας – για την Ελλάδα σημαίνει ότι θα σπάσει το μονοπώλιο της ΔΕΗ-. Επομένως οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την καλύτερη γι’ αυτούς προσφορά. Για παράδειγμα ένα πακέτο μ’ ένα φθηνότερο τιμολόγιο, ευκολίες πληρωμής, δυνατότητα διπλού εφοδιασμού σε ενέργεια.
Όσοι περισσότεροι προμηθευτές υπάρχουν σε μια αγορά τόσο περισσότερες οι δυνατότητες. Αρκεί βέβαια να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να μην δημιουργηθούν φαινόμενα ολιγοπωλιακής αγοράς. Εάν ο ανταγωνισμός λειτουργήσει τότε ασφαλώς οι τιμές θα κρατηθούν χαμηλά
Οι πολιτικές αυτές δε θα πραγματοποιηθούν πλήρως αν δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η ενέργεια διανέμεται στους τελικούς χρήστες.
Πόσο κοντά είμαστε στην υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής ; Το τοπίο δυστυχώς είναι ακόμα θολό τόσο σε ευρωπαϊκό κι ακόμα περισσότερο σε ελληνικό επίπεδο, διότι μόνο ορισμένες χώρες έχουν ήδη ανοίξει την αγορά τους στους οικιακούς χρήστες.

Για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα των αγορών ενέργειας μπορούν να απευθύνονται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή στις Ενώσεις Καταναλωτών.
Επίσης μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στις παρακάτω διευθύνσεις στο διαδίκτυο.
Για το ηλεκτρικό ρεύμα:
http: //europa.eu.int/comm./energy/electricity/links/index_ en.htm

Για το φυσικό αέριο:
http: europa.eu.int/comm./energy/gas/links/index_ en.htm

Γεροστεργίου Κατερίνα

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ

Οι διακοπές άρχισαν κι όλο κάποιο νησάκι θα επισκεφθούμε. Φυσικά για να πάμε στο νησί της επιλογής μας θα πάρουμε το πλοίο κάποιας εταιρίας.
Γνωρίζουμε άραγε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά; Για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεων ας δούμε ποια είναι τα Δικαιώματά μας ως επιβάτες σ’ ένα πλοίο.
Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την τιμή των εισιτηρίων που κάνει το ταξίδι μας πανάκριβο φέτος . Αν παρόλα αυτά αντέχει το βαλάντιο μας για τα υπέροχα νησιά μας πρέπει να ξέρουμε ότι:

Η τιμή του εισιτηρίου εξαρτάται
Ø Την ημέρα
Ø Την ώρα.
Ø Την θέση
Ø Από τον τόπο προορισμού και.
Ø Από την Εταιρεία..
Ψάξτε λοιπόν να βρείτε πχ -εισιτήριο Τρίτη και ημερήσιο-, θα σας έρθει φτηνότερο.

Υπολογίστε αν σας συμφέρει να μεταφέρεται το αυτοκίνητο σας ή να νοικιάσετε στο νησί που θα πάτε.
Επιπλέον το ταξίδι σας χωρίς αυτοκίνητο σας βοηθάει να βρείτε πιο εύκολα εισιτήριο και να αλλάξετε και προορισμούς

Σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου, δικαιούστε πλήρη κάλυψη των εξόδων διατροφής και διαμονής μέχρις ότου αναχωρήσει το πλοίο. Επίσης μπορείτε να ακυρώσετε το εισιτήριο και να πάρετε πίσω το ποσό που είχατε καταβάλει. Αν η ταλαιπωρία σας ήταν υπερβολική (κατά την διάρκεια καθυστέρησης του πλοίου) μπορείτε να διεκδικήσετε και αποζημίωση.

Εάν δεν ταξιδέψετε και ενημερώσετε έγκαιρα, παίρνετε το 50% της αξίας του εισιτηρίου. Υπεύθυνος για την καταβολή του εισιτηρίου είναι ο ναυτικός πράκτορας.

Εάν δεν ταξιδέψετε λόγω δική σας ευθύνης, χάνετε το εισιτήριο.

Οι όροι που αναφέρονται στο εισιτήριο καθώς και στην απόδειξη μεταφοράς οχήματος πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας


Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει αποσκευές, το βάρος και ο όγκος πρέπει να ορίζεται στην πίσω πλευρά του εισιτηρίου. Εάν ο επιβάτης παραδώσει τις αποσκευές του στο πλοίο για φύλαξη, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ευθύνεται ο Πλοίαρχος και το πλήρωμα του πλοίου. Ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης το ανώτερο στα 736,70 € ανά μονάδα ή δέμα. Για την καταβολή της αποζημίωσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση από τον επιβάτη του περιεχομένου και της αξίας των αποσκευών που παραδίδει προς φύλαξη.

Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων εντός των επιβατικών πλοίων. Επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού εισιτηρίου, με αναφορά στο αρχικό εισιτήριο λόγω αλλαγής θέσης ή ανακριβών στοιχείων στο αρχικό εισιτήριο.

Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης εισιτηρίου από τον πράκτορα με την αιτιολογία ότι έχει καλυφθεί ο αριθμός, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, πρέπει να το καταγγείλετε στις κατά τόπο αρμόδιες λιμενικές αρχές για την επιβολή διοικητικών προστίμων.

10. Τι ισχύει στις καντίνες των πλοίων

Ø Θα κάνετε σημαντική οικονομία αν προτιμήσετε προϊόντα διατίμησης
Ø Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένοι τιμοκατάλογοι σε εμφανή σημεία στους οποίους θα αναγράφονται με ευκρίνεια όλα τα προς πώληση είδη και οι τιμές τους
Ø Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει απόδειξη ταμειακής μηχανής και να ελέγχει τις αναγραφόμενες τιμές με τις τιμές των τιμοκαταλόγων
Ø Προσοχή τα παρακάτω είδη είναι σε διατίμηση. Πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν στην καντίνα κάθε πλοίου. Ο καταναλωτής να επιμένει να λαμβάνει τα προϊόντα αυτά στις τιμές της διατίμησης:

Εμφιαλωμένο νερό 500ml
έως 0.50 €
Εμφιαλωμένο νερό 750ml
έως 0.70 €
Τοστ με ζαμπόν + τυρί
έως 1.80 €
Τοστ με τυρί
έως 1.60 €
Σάντουιτς με ζαμπόν + τυρί
έως 1.70 €
Σάντουιτς με τυρί
έως 1.50 €
Ελληνικός καφές (μονός)
έως 1.60 €
Καφές φίλτρου γαλλικός (μονός)
έως 1.60 €
Καφές εσπρέσσο (μονός)
έως 1.70 €
Καφές στιγμιαίος(νες καφέ, φραπέ)
έως 1.60 €
Τσάϊ σε ρόφημα
έως 1.60 €

Οι παραπάνω τιμές είναι τελικές. Ισχύουν μόνο γι’ αυτούς που σερβίρονται όρθιοι στο κυλικείο.
Η τιμή του καφέ δεν διαφέρει με την προσθήκη γάλακτος.

Οι επιβάτες– καταναλωτές βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχουμε δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να τα γνωρίζουμε και να τα διεκδικούμε. Ας μην αφήνουμε να μας θεωρούν εύκολα θύματα.

Εάν παρόλα αυτά αντιμετωπίσετε πρόβλημα απευθυνθείτε στις Ενώσεις Καταναλωτών, στα κατά τόπους Λιμεναρχεία και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τηλ. κέντρο: 210 4191700

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΩΣ ΟΜΑΔΑ ΠΙΕΣΗΣ

Η κοινωνία δεν είναι ένα απλό άθροισμα ατόμων. Είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η εμπειρία και η συμπεριφορά των ατόμων. Είναι ένα σαφές και καθορισμένο πλέγμα συσχετισμών, θεσμών και ομάδων. Μέσα σ΄αυτό το πλέγμα οι άνθρωποι που αποτελούν την κοινότητα βιώνουν και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα που εμφανίζονται μέσα στις συλλογικές συνθήκες.
Τι σχέση έχουν οι καταναλωτές με όλα αυτά; Μα είναι μια ομάδα ανθρώπων που όπως είπε και ο Τζων Κέννεντυ είναι η μεγαλύτερη, η οποία υπάρχει και λειτουργεί μέσα σ΄αυτό το κοινωνικό πλαίσιο.
Οι καταναλωτές πρέπει να αποκτήσουν συνείδηση της ταυτότητας τους ως ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, η οποία διαμορφώνεται ανεξάρτητα από ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως η επαγγελματική ενασχόληση των ατόμων.
Γιατί πρέπει να αποκτήσουν οι καταναλωτές αυτή τη συνείδηση; Για να μπορούν να ασκήσουν τον κοινωνικό ρόλο που τους αντιστοιχεί.
Όπως μαθαίναμε πριν από αρκετά χρόνια στο πανεπιστήμιο ως εκκολαπτόμενοι πολιτικοί επιστήμονες η κάθε κοινωνική ομάδα μπορεί να ασκήσει κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Μόνο που τότε ούτε καν περνούσε από το μυαλό φοιτητών αλλά κυρίως των πανεπιστημιακών δασκάλων ότι και οι καταναλωτές αποτελούσαν μια τέτοια ομάδα. Μελετούσαμε τη συμπεριφορά των τυφλών ή των ιερόδουλων αλλά όχι των καταναλωτών.
Σήμερα όμως είναι αναγκαίο να δούμε τη λειτουργία και αυτής της κοινωνικής ομάδας ως ομάδα που μπορεί να ασκεί πίεση και να διαμορφώσει πολιτικές και νομοθεσία. Ήδη σε όλο τον κόσμο αρχίζει η ομάδα των καταναλωτών να παίζει αυτό το ρόλο παρουσιάζοντας ορισμένες ιδιαιτερότητες από κοινωνία σε κοινωνία διατηρώντας όμως κοινά βασικά χαρακτηριστικά.
Οι καταναλωτές ως ομάδα πίεσης μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο λειτουργούν συλλογικά μέσα από τις ενώσεις καταναλωτών. Σε εθνικό επίπεδο δημιουργώντας ομοσπονδίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι συνεργασίες μεταξύ των καταναλωτικών ενώσεων έχουν διαμορφώσει μια πραγματικότητα με κοινά χαρακτηριστικά για την ύπαρξη βασικών αρχών στην προστασία των καταναλωτών και απαιτήσεων για την ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι καταναλωτές μέσα από τις ενώσεις τους έχουν πετύχει να συμμετέχουν σε όργανα λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, να συνδιαμορφώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία τους και να παράγουν νομολογία.
Παρά τις μέχρι τώρα επιτυχίες τους ο δρόμος είναι μακρύς για την υιοθέτηση από τις πολιτικές ηγεσίες, σε κάθε επίπεδο, των αρχών και των δικαιωμάτων που διεκδικούν οι καταναλωτές. Επίσης, αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα η καταναλωτική συνείδηση δεν έχει αποκτηθεί από μεγάλη μερίδα καταναλωτών.
Αν και υπάρχει η άποψη ότι τελευταία πολλοί ενδιαφέρονται για τα «Δίκαια» των καταναλωτών η αποτελεσματικότητα στη λήψη των αποφάσεων είναι μακράν του επιθυμητού. Γι΄αυτό λοιπόν πρέπει οι καταναλωτές να μην επαναπαύονται και να διεκδικούν το ρόλο τους στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ

Το καλοκαίρι έφτασε, τα μπάνια στη θάλασσα έχουν αρχίσει και η έκθεση μας στον ήλιο αυξήθηκε. Η χρήση των αντηλιακών είναι απαραίτητη.
Πόσο όμως προβληματιζόμαστε πριν αγοράσουμε αντηλιακά; Με ποια κριτήρια τα αγοράζουμε; Γνωρίζουμε ότι ισχύει νέα νομοθεσία για την ετικέτα τους ώστε ο καταναλωτής να μην παραπλανάται; Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει.
Οι νέες ετικέτες – καθώς και το νέο λογότυπο ή σφραγίδα UV-A στις συσκευασίες και η απαγόρευση των παραπλανητικών όρων «sunblocker» ή «ολική προστασία» - αποτελούν την απάντηση στην σύσταση της Επιτροπής για τα αντηλιακά προϊόντα που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2006. Εκτός από την ερμηνεία του νέου συστήματος επισήμανσης των αντηλιακών προϊόντων, η Επιτροπή επιδιώκει, μέσω μιας εκστρατείας ενημέρωσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους διάφορους λόγους για τους οποίους τα αντηλιακά προϊόντα πρέπει να αποτελούν ένα μόνο από μια σειρά μέτρων τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.
Η καλύτερη επισήμανση
Σύμφωνα με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Ισχυρισμοί όπως «sunblock» ή «100% προστασία» δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον. Παρά τους συχνούς ισχυρισμούς, όπως π.χ. «sunblocker» και «ολική προστασία», κανένα αντηλιακό προϊόν δεν μπορεί να παράσχει πλήρη προστασία από την ακτινοβολία UV.
Οι τυποποιημένοι φραστικοί περιγραφείς («χαμηλή» - «μεσαία» - «υψηλή» και «πολύ υψηλή» προστασία) πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τους δείκτες ηλιακής προστασίας (SPF - sun protection factor) ώστε να βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου αντηλιακού προϊόντος.
Καλύτερη επισήμανση για την προστασία από την ακτινοβολία UV-A: αν και η ακτινοβολία UV-B είναι υπεύθυνη για τα «ηλιακά εγκαύματα», η ακτινοβολία UV-Α προκαλεί πρόωρη γήρανση του δέρματος και επηρεάζει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Και τα δύο είδη ακτινοβολίας είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. Ο επονομαζόμενος «δείκτης ηλιακής προστασίας (SPF)» αναφέρεται μόνο σε ισοδύναμα επίπεδα ηλιακού εγκαύματος (ακτινοβολία UV-B) και όχι σε παρόμοιες επιπτώσεις από την ακτινοβολία UV-A. Τα αντηλιακά προϊόντα που προστατεύουν μόνον από την ακτινοβολία UV-B είναι δυνατό να παρέχουν ψευδή αίσθηση ασφάλειας, διότι δεν προστατεύουν το δέρμα από την επικίνδυνη ακτινοβολία UV-Α. Ο βιομηχανικός κλάδος αρχίζει πλέον να περιλαμβάνει στις ετικέτες των προϊόντων του μια τυποποιημένη σφραγίδα UV-A, δηλώνοντας ένα –εκφραζόμενο σε ποσότητα- ελάχιστο όριο προστασίας από την ακτινοβολία UV-A, το οποίο αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση του δείκτη ηλιακής προστασίας και βασίζεται σε τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές;
Οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν τις επισημάνσεις που υπάρχουν στην ετικέτα αυτών των προϊόντων . Ταυτόχρονα, συνιστάται στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα αντηλιακά προϊόντα ως ένα μόνο από τα πολλά μέτρα προστασίας από τον ήλιο. Άλλα μέτρα είναι:
αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο τις ώρες έντονης ακτινοβολίας, δηλ. συνήθως μεταξύ 11 π.μ. και 3 μ.μ.
εάν δεν είναι δυνατόν να αποφύγετε τον ήλιο, να είστε καλυμμένοι· το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου που προσφέρουν πρόσθετη προστασία·
αποφεύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο βρεφών και μικρών παιδιών·
χρησιμοποιείτε αντηλιακά προϊόντα που προστατεύουν τόσο από την ακτινοβολία UV-B όσο και από την ακτινοβολία UV-A·
χρησιμοποιείτε τα αντηλιακά προϊόντα σε επαρκή ποσότητα. Η σωστή επάλειψη του προϊόντος είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του ίδιου του προϊόντος. Για να επιτύχετε την προστασία που προσφέρει ο «δείκτης ηλιακής προστασίας», πρέπει να χρησιμοποιήσετε ποσότητα 2mg/cm². Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 36 γρ. (6 γεμάτα κουταλάκια) αντηλιακής κρέμας για ένα ενήλικο άτομο.
Σήμερα, οι καταναλωτές συνήθως χρησιμοποιούν τη μισή περίπου από την ποσότητα αυτή. Πρέπει να επαλείψετε ξανά την ίδια ποσότητα μετά το κολύμπι ή το σκούπισμα με την πετσέτα για να διατηρήσετε την ίδια προστασία. Δείτε τα εικονογράμματα που θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προστασία από την έκθεση στον ήλιο στο συνοδευτικό σημείωμα. Δικτυακός τόπος της Επιτροπής για τους καταναλωτές

Στοιχεία σχετικά με τη βιομηχανία αντηλιακών προϊόντων: Η ΕΕ αποτελεί μια σημαντική αναπτυσσόμενη αγορά αντηλιακών προϊόντων. Το 2005, η εκτιμώμενη λιανική αξία (τιμή πωλήσεων λιανικής) αντηλιακών προϊόντων στην Ευρώπη ξεπερνούσε τα 1,3 δισ. ευρώ. Το 2006 σημειώθηκε μικρή αύξηση των πωλήσεων στην ΕΕ. Στην αγορά αντηλιακών της ΕΕ κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες: μεταξύ των δέκα πρώτων προμηθευτών στην ΕΕ, υπάρχουν τρεις μόνο μη ευρωπαϊκές εταιρείες, το μερίδιο της αγοράς των οποίων ανέρχεται στο 10% περίπου.

Αναγραφόμενη κατηγορία
Αναγραφόμενος δείκτης ηλιακής προστασίας
Συνιστώμενη ελάχιστη προστασία από την ακτινοβολία UV-A
«Χαμηλή προστασία»
«6»

«10»
«Μεσαία προστασία»
«15»
«20»
«25»
«Υψηλή προστασία»
«30»
«50»
«Πολύ υψηλή προστασία»
«50+»

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

Συναντήσεις της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας στις Βρυξέλλες

Στις 14/15/16 Ιουλίου 2008 μέλη της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας συμμετείχαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με άλλες ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών (Πορτογαλία, Δανία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λετονία, Τουρκία), το BEUC και τη DG SANCO.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σε μεθόδους και δυνατότητες προώθησης των θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της αλλαγής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα παιχνίδια και κατατέθηκαν προτάσεις για το περιεχόμενο της νέας νομοθεσίας ώστε τα παιχνίδια να γίνουν ασφαλέστερα για τα παιδιά.
Τα μέλη της ΕΝΚΚΑ επιπλέον πραγματοποίησαν προγραμματισμένες συναντήσεις στις 15 Ιουλίου με τον Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος Σουηδό Carl Schlyter (http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do?id=28139&language=EN)
και στις 16 Ιουλίου με τον Ευρωβουλευτή του Συνασπισμού κ Δημήτριο Παπαδημούλη (http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do?language=EN&id=28586)
Τα θέματα που συζητήθηκαν με τον Carl Schlyter αφορούσαν σε θέματα βιώσιμης κατανάλωσης και στο κατά πόσο η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των φαινομένων της φτώχιας και της ακρίβειας που συνεχώς διογκώνονται και στην Ευρωπαϊκή ζώνη.
Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν σε πιθανές παρεμβάσεις των τοπικών αρχών στην κατεύθυνση των βιώσιμων πρακτικών καθώς επίσης και τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων ρύπανσης του Νέστου από την Βουλγαρική πλευρά.
Ακόμη έγινε συζήτηση για τα θέματα της Νανοτεχνολογίας με την οποία ασχολείται ο κ Carl Schlyter ιδιαίτερα στα πλαίσια κυρίως της εφαρμογής της στα τρόφιμα και του έγινε αναφορά και για τους υπόλοιπους τομείς στους οποίους υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι από την χρήση της.
Τέλος του έγινε αναφορά για την προσπάθεια στην οποία συμμετέχει και η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας για την καθιέρωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών.
Με το κ Δημήτριο Παπαδημούλη συζητήθηκε το πρόβλημα που υπάρχει με την Ελλάδα στο θέμα των ελλείψεων που έχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς και των προβλημάτων στρεβλώσεων του υγιούς ανταγωνισμού.
Επιπλέον συζητήθηκε και με τον κ Παπαδημούλη το πρόβλημα με τον ποταμό Νέστο καθόσον έχει κάνει και ερώτηση στην Ευρωβουλή με απαντήσεις όμως που είναι από χλιαρές έως αδιάφορες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος του έγινε αναφορά για την καμπάνια των Δικαιωμάτων των Ασθενών .

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Στις 15 Ιουλίου αρχίζουν οι εκπτώσεις και η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ενημερώνει έγκαιρα τους καταναλωτές ώστε να προετοιμαστούν για να έχουν τις καλύτερες αγορές.
Να σημειώσουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τους καταστηματάρχες να συμμετέχουν στις εκπτώσεις. Αν όμως συμμετέχουν θα πρέπει να τηρούν την υφιστάμενη νομοθεσία.

Φροντίζουμε να κάνουμε έρευνα αγοράς στις τιμές των ειδών που πρόκειται να αγοράσουμε, από σήμερα πριν την έναρξη των εκπτώσεων, για να βεβαιωθούμε ότι η τιμή που αναγράφεται πριν από την έκπτωση είναι πραγματική και όχι «εικονική». Καλό θα είναι με κάποιο τρόπο να καταγράψουμε τις τιμές των προϊόντων που επιθυμούμε να αγοράσουμε ώστε να τα αγοράσουμε σε τιμές εκπτώσεων.
Ελέγχουμε την ποιότητα των ειδών σε σχέση με την τιμή τους, ειδικότερα όταν είναι είδη σε προσφορά.
Κατά την περίοδο των εκπτώσεων πρέπει να αναγράφονται διπλές τιμές σε όλα τα πωλούμενα είδη των καταστημάτων που κάνουν έκπτωση, δηλαδή η τιμή του είδους πριν και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης,
Να αναγράφεται σε πινακίδα, σε εμφανές σημείο, το ποσοστό της έκπτωσης μαζί με τις δυο τιμές για συγκεκριμένες κατηγορίες όμοιων προϊόντων.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν πρόκειται να αγοράσουμε ελαττωματικό προϊόν, που βρίσκεται σε προσφορά και ήδη υπάρχει πινακίδα που μας ενημερώνει ότι το είδος αυτό δεν επιδέχεται αλλαγή, να ξέρουμε ότι ο πωλητής έχει το δικαίωμα να μη μας το αλλάξει, εάν μετανιώσουμε για αυτή μας την αγορά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο καταναλωτής έχει δικαίωμα επιστροφής.
Εάν κάποιος καταναλωτής αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα να μη διστάσει να το αναφέρει απευθυνόμενος στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας τηλ: 2510 223000 και e-mail: enoikokav@yahoo.com ή στη Διεύθυνση Εμπορίου στη Νομαρχία Καβάλας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ.

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ Μποϊκοτάζ τώρα στο φρέσκο γάλα. Μην αγοράσει κανείς γάλα από 9 έως και 14 Ιουνίου 2008.

Ένα φαινόμενο της ακρίβειας που νιώθουν οι καταναλωτές, είναι η όλο και αυξανόμενη τιμή του φρέσκου γάλακτος. Το γάλα των μεγάλων εταιριών «ελληνικού» αγελαδινού γάλακτος, ΝΕΟΓΑΛ,ΔΕΛΤΑ, ΜΕΒΓΑΛ και Όλυμπος, πουλιέται στα σουπερμάρκετ, πολύ πάνω από 1 ευρώ το λίτρο.


Το γάλα οι γαλακτοβιομηχανίες το αγοράζουν από τους παραγωγούς, από περίπου 0.35 μέχρι 0.45 ευρώ το λίτρο. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) γνωστοποίησε τον Μάρτιο τις μειώσεις τιμών αγοράς γάλακτος στους παραγωγούς, από τις γαλακτοβιομηχανίες: «Σε σχέση με τις αρχές του χρόνου οι τιμές παραγωγού στο αγελαδινό γάλα έχουν υποχωρήσει μέχρι και 10 λεπτά το κιλό» από τα 0.46 ευρώ το λίτρο πού είχε τον Ιανουάριο. Οι τιμές αγοράς γάλακτος από παράγωγους παρουσιάζουν κάμψη ενώ στα σουπερμάρκετ παραμένουν υψηλές.

Οι τιμές των «ελληνικών» αγελαδινών γάλακτων είναι φουσκωμένες. Μια μικρή έρευνα του Blog μας, δείχνει ότι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη το ντόπιο φρέσκο γάλα πουλιέται πολύ φθηνότερα.
Για αυτό, οι ενώσεις καταναλωτών αποφάσισαν να κηρύξουν μποϊκοτάζ στο φρέσκο γάλα που κοστίζει άνω από 1 ευρώ από 9 έως και 14 Ιουνίου 2008.

Μόλις ανακοινώθηκε το μποϊκοτάζ, η Vivartia, εταιρεία θυγατρική της MIG, «ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών», ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 2 Ιουνίου, προχωρά σε μείωση της τιμής του φρέσκου γάλακτος ΔΕΛΤΑ κατά 3%. Σύμπτωση; Μάλλον όχι. Δεν άρχισε ακόμη το μποϊκοτάζ και είχαμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. 3% δεν επαρκεί. Ζητάμε το γάλα να πουλιέται κάτο από 1 ευρώ το λίτρο.

Το φρέσκο γάλα δεν είναι απλά ένα προϊόν, αλλά ένα κοινωνικό αγαθό του οποίου η διάθεση αφορά κάθε κοινωνική ομάδα.
'Ολοι μαζί
μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας
μπορούμε να σπάσουμε τα καρτέλ
μπορούμε να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε:
Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, οι Καταναλωτές
Άμεση μείωση της τιμής γάλατος
Να σταματήσουν άμεσα οι ελληνοποιήσεις και οι αναμείξεις
Να σταματήσει η χρήση μεταλλαγμένων ζωοτροφών
Ο αγώνας μας για την ακρίβεια θα συνεχιστεί.
Μπουκοτάζ ΤΩΡΑ στο φρέσκο γάλα.
Μην αγοράσει κανείς γάλα από 9 έως και 14 Ιουνίου 2008.

Επιτυχία το μπουκοτάζ στο γάλα

“Εξαφανισμένο από τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ αλλά και των φούρνων ήταν το γάλα με τιμή κάτω τού ενός ευρώ χθες, πρώτη ημέρα του μποϊκοτάζ” γράφει σήμερα η Δήμητρα Σκούφου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Δεν έβρισκαν οι καταναλωτές γάλα φθηνό.
Χθες, σε πολλά σούπερ μάρκετ τα προϊόντα γάλακτος με τιμή κάτω του ενός ευρώ ήταν άφαντα από νωρίς το πρωί, καθώς αρκετοί ήταν οι καταναλωτές που έσπευσαν να τα αγοράσουν γυρίζοντας την πλάτη στα ακριβότερα προϊόντα. Πάντως, γάλατα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και επώνυμα με τιμή κάτω του ενός ευρώ, δεν βρίσκονται σε όλα τα σημεία πώλησης και σε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να μη βρίσκουν φθηνό γάλα. Σύμφωνα με στοιχεία της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, η οποία διαθέτει την τελευταία τριετία στην αγορά γάλα με την επωνυμία «ΑΓΝΟ» στην τιμή των 0,99 ευρώ το λίτρο, από το Σάββατο έως και χθες η αύξηση της ζήτησης ήταν της τάξης του 35%, γεγονός το οποίο αποδίδουν στο μποϊκοτάζ των καταναλωτών στα προϊόντα άλλων εταιρειών που κοστίζουν πάνω από 1 ευρώ το λίτρο.”

ΜΠΟΥΚΟΤΑΖ ΣΤΟ ΓΑΛΑ 9-14/6/2008

Αγαπητοί μας συνεργάτες, μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, συγκαταναλωτές

Σε μια προσπάθεια αντίδρασης στο διογκούμενο κύμα της ακρίβειας, Η 'Ενωση Καταναλωτών Καβάλας, μαζί με άλλες 18 Ενώσεις Καταναλωτών, στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών-ΠΟΜΕΚ ‘Η Παρέμβαση’, οργανώνει:

Μπουκοτάζ στο φρέσκο γάλα με τιμή πάνω από 1€ το λίτρο

Aπό 9 έως 14 Ιουνίου 2008


Επειδή θεωρούμε την συμβολή σας στον αγώνα μας πολύτιμη και απαραίτητη, σας καλούμε να συμμετάσχετε στο μποϋκοτάζ αυτό, καθώς και, να διαδώσετε το μήνυμα για κινητοποίηση όπου μπορείτε!

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Έλληνας πολίτης έχει νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και φορείς, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, που έχουν ως έργο τους την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.
Ας ξεκινήσουμε να τους γνωρίζουμε ώστε να τους χρησιμοποιούμε.


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή η οποία διαχειρίζεται τις καταγγελίες των πολιτών οργανωμένες σε θεματικούς Κύκλους:
Συνήγορος του Πολίτη είναι ο κ. Γεώργιος Καμίνης επίκουρος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ.Καμίνης από τον Απρίλιο του 2003 έχει διαδεχθεί τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπηρετήσει ως Ευρωπαίος Συνήγορος του Πολίτη (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής).
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεπικουρείται από πέντε Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών Κύκλων της Αρχής:
Κύκλος Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΑνδρέας Τάκης, Δικηγόρος, ειδικός σε θέματα συνταγματικού δικαίου και ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας.
Κύκλος Κοινωνικής ΠροστασίαςΠατρίνα Παπαρρηγοπούλου, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ειδική σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και διοικητικού δικαίου, ειδική επιστήμονας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας.
Κύκλος Ποιότητας ΖωήςΧρυσή Χατζή, δικηγόρος Αθηνών από το 1992 με ειδίκευση σε θέματα δημοσίου δικαίου.
Κύκλος Σχέσεων Κράτους-ΠολίτηΚαλλιόπη Σπανού, διοικητική επιστήμονας, ειδική σε θέματα δημόσιας διοίκησης, καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού Γεώργιος Μόσχος, νομικός-εγκληματολόγος, ειδικός σε θέματα ανήλικων παραβατών, κοινωνικά αποκλεισμένων νέων και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, συνιδρυτής της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ».
Ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Συνήγορο του Πολίτη στοΤηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού : 210 7289600


Πώς μπορεί ο πολίτης να υποβάλλει αναφορά –καταγγελία:
Με απλή αίτηση προς τον Συνήγορο του Πολίτη, από την οποία προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η αίτηση υποβάλλεται:
αυτοπροσώπως
ταχυδρομικώς
με τηλεομοιοτυπία (fax)
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αναφορά
συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
ποια είναι η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
το αποτέλεσμά τους
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος
Που υποβάλλεται η αναφορά
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα (περιοχή Χίλτον), 8.30 π.μ-2μ.μ, 3ος όροφος
με fax στον αριθμό 210 7292129


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Είναι Ανεξάρτητη Αρχή η οποία ιδρύθηκε με τον Νόμο 2472/97 ως ανεξάρτητος διοικητικός φορέας και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 1997. Η Ανεξάρτητη Αρχή ιδρύθηκε διότι:
O σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.
Η τεράστια πρόοδος της πληροφορικής, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ανάγκη της ηλεκτρονικής οργάνωσης του κράτους έχουν σαν συνέπεια την αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιρειών και οργανισμών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ιδιωτική ζωή του πολίτη.
Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται με τις νέες δυνατότητες ταχύτατης μεταφορά πληροφοριών παγκοσμίως μέσω του Internet και για την προστασία του ατόμου στην κοινωνία της πληροφορίας δεν αρκούν οι παραδοσιακές θεσμικές εγγυήσεις και ρυθμίσεις, αλλά χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση.

Ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Αρχή στα τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ +30 210- 64 75 600
Πρωτόκολλο-Οικονομικό
Τηλ +30 210- 64 75 697
Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις
Τηλ +30 210- 64 75 696
Fax
+30 210 - 64 75 628
Ή να στείλει επιστολή στη Διεύθυνση:
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , Γραφεία: Κηφισίας 1-3 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 23 Αθήνα


3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή η οποία άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα στη χώρα μας και είναι επιφορτισμένη με το έργο της εξώδικης επίλυσης διαφορών που προκύπτουν για προϊόντα και υπηρεσίες μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή Ενώσεων Καταναλωτών.
Η πρόθεση του είναι η φιλική διευθέτηση της διαφοράς και ο συμβιβασμός των εμπλεκομένων μερών. Στη δικαιοδοσία του Συνηγόρου περιλαμβάνονται και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργούν σε επίπεδο Νομαρχιών.
Δεν υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη αλλά προσπαθεί να προστατεύσει τον καταναλωτή από το σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα που θα δαπανήσει προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη όταν μάλιστα το κόστος αυτής της προσφυγής είναι πολλαπλάσιο του κόστους του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κατ’ αρχήν προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς με σκοπό την εύρεση συμβιβαστικής λύσης. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, διατυπώνει έγγραφη σύσταση στα εμπλεκόμενα μέρη. Εάν η σύσταση δε γίνει δεκτή τότε ο Συνήγορος μπορεί να δημοσιοποιήσει το γεγονός.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή ουσιαστικής παρέμβασης για να μπορέσει να δικαιωθεί. Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής αποκτά δικαιώματα, διασφαλίζεται η άσκησή τους και αναδεικνύεται η σημασία του ως ρυθμιστικού παράγοντα στην αγορά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συνήγορο του Καταναλωτή στα τηλέφωνα 210 6460612, 210 6460284, 210 6460458, να στείλετε Φαξ: 210 6460414 ή e-mai:grammateia@synigoroskatanaloti.gr


4. Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς.
Λειτουργεί από το 2005 με σκοπό την εξέταση των διαφορών που προκύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.
Απευθύνεται:
α) σε καταναλωτές, επαγγελματίες και σε μικρές επιχειρήσεις( με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000 € ).Εξαιρούνται οι γεωργικές, δασικές αλιευτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις.
β) σε επενδυτές- φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρείες, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.
Οι υπηρεσίες του Μ.Τ.Ε.Υ παρέχονται δωρεάν.

Για να επικοινωνήσετε με τον Μεσολαβητή μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο 210 3376700 από τις 8:30 – 15:00 να στείλετε φαξ:210 3238821, επιστολή στη διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 12 -14, 105 62 Αθήνα ή e-mail:contact@bank-invest-omb.gr


Γεροστεργίου Κατερίνα

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ

Το Σάββατο 3 Μαίου 2008 έγινε η 8η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών, στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Κισσάβου Ν. Λάρισας.

Η γιορτή διοργανώθηκε από την Εναλλακτική κοινότητα ‘Πελίτι’ και φιλοξενήθηκε στους χώρους τής Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Κισσάβου, στο νομό Λάρισας.
Το Πελίτι είναι καθαρά εθελοντική οργάνωση, όλοι όσοι συμμετέχουν στις δράσεις του είναι εθελοντές

Οι στόχοι της γιορτής ήταν:1. Να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιεργητές παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, σιτηρών κ. α.2. Να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι καλλιεργητές ντόπιων ποικιλιών και να ανταλλάξουν ποικιλίες, πληροφορίες και εμπειρίες.3. Να βρουν παραδοσιακές ποικιλίες οι καλλιεργητές που δεν έχουν παραδοσιακούς σπόρους.
Οι σπόροι είναι δώρο της φύσης, περασμένων γενεών και διαφορετικών πολιτισμών. Είναι έμφυτο καθήκον και ευθύνη μας να τους προστατέψουμε και να τους περάσουμε στις μελλοντικές γενιές.
Είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα της τροφής, η ενσάρκωση της βιολογικής και πολιτιστικής ποικιλότητας και η αποθήκη της μελλοντικής εξέλιξης της ζωής.
Η ελεύθερη ανταλλαγή σπόρων μεταξύ των αγροτών υπήρξε η βάση της διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και της διατροφικής ασφάλειας. Αυτή η ανταλλαγή, βασίζεται στη συνεργασία και την αμοιβαιότητα, όπου οι αγρότες εν γένει ανταλλάσσουν ίσες ποσότητες σπόρων.
Σήμερα, η ποικιλία και το μέλλον του σπόρου, τελεί υπό απειλή. Από 80.000 βρώσιμα φυτά που χρησιμοποιούνται για τροφή, μόνο περίπου 150 καλλιεργούνται και μόνο οχτώ, είναι αντικείμενα εμπορίου παγκοσμίως. Αυτό συνεπάγεται μη αναστρέψιμη εξαφάνιση της ποικιλότητας σπόρων και φυτών.
Την άνοιξη του 1995 ξεκίνησε τις δραστηριότητές της η εναλλακτική κοινότητα Πελίτι στο Δασωτό Κ. Νευροκοπίου Δράμας
Οι βασικοί στόχοι του Πελίτι είναι η συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών. "Πελίτι" σημαίνει βελανιδιά στα ποντιακά.
Σήμερα είναι μία από τις σημαντικότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα, στο θέμα της συλλογής, διάδοσης και διάσωσης των ντόπιων ποικιλιών. Επίσης ασχολείται και με την καταγραφή των αυτόχθονων αγροτικών ζώων.
Το 2002 το "Πελίτι" πρότεινε και καθιέρωσε την 7η Απριλίου ως μέρα αφιερωμένη στις ντόπιες ποικιλίες. Η ιδέα ήρθε από μια ομάδα μαθητών που είχαν συνεργαστεί με το "Πελίτι", από το γυμνάσιο Λεχαίου Κορινθίας. Οι μαθητές αυτοί κάθε χρόνο κάνουν φυτά και τα μοιράζουν σε ανοιχτή γιορτή σε καλλιεργητές της περιοχής τους.
Από το 2003 η ημέρα αυτή με πρωτοβουλία του ‘Πελίτι’ γιορτάζεται και σε Παγκόσμιο επίπεδο από άλλες αντίστοιχες οργανώσεις.
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα: http://www.peliti.gr/
Από την Καβάλα συμμετείχαν βιοκαλλιεργητές, μέλη της Οικολογικής Κίνησης Καβάλας και της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας που συμμετέχουν στο Δίκτυο ανταλλαγής ντόπιων ποικιλιών και στο Πανελλαδικό Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και υπηρεσιών Χωρίς χρήματα

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

Στης ακρίβειας τον καιρό

Είναι γενικά παραδεκτό ότι διανύουμε μια από τις δυσκολότερες περιόδους, σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο.
Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας στα νοικοκυριά όταν μάλιστα βρίσκονται σε αδυναμία να καλύψουν ακόμα και τις διατροφικές τους ανάγκες.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, το κόστος διατροφής αυξήθηκε το 2007 κατά 23% σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν κατά 42%, των διαφόρων ειδών λαδιού κατά 50% και των γαλακτοκομικών κατά 80%.Η τελευταία σημαντική αύξηση ήταν ο διπλασιασμός της τιμής του ρυζιού μέσα στο α’ εξάμηνο του 2008.
Οι Έλληνες καταναλωτές αποτελούν μέρος αυτής της παγκόσμιας διατροφικής κρίσης που, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε βίαιες αντιδράσεις.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο μέσον μιας οικονομικής κρίσης στα πλαίσια μιας ελεύθερης οικονομίας.
Το ερώτημα είναι μπορούμε εμείς ως απλοί καταναλωτές να βοηθήσουμε ώστε η αγορά να ξαναβρεί την ισορροπία της και με ποιο τρόπο;
Σαφώς δεν έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε τα παγκόσμιο γίγνεσθαι. Μπορούμε όμως να επαναπροσδιορίσουμε τις οικογενειακές μας ανάγκες, να αναδιαμορφώσουμε τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας.
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες μας, ίσως θα έπρεπε να προβληματιστούμε αν αυτές είναι πραγματικές ή αποτέλεσμα προκλήσεων( π.χ. μέσω της διαφήμισης)ή πιέσεων (π.χ. πρακτικές τραπεζών, εταιριών τηλεφωνίας, ιντερνετ). Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να κάνουμε μια μεγαλύτερη έρευνα γύρω από αυτά τα θέματα ώστε να βρούμε τις πιο συμφέρουσες για εμάς λύσεις.
Σχετικά με τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας.
► Προσπαθούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς πριν αγοράσουμε ώστε να πετύχουμε τις καλύτερες τιμές;
► Όταν πάμε στο σούπερ – μάρκετ έχουμε γράψει όσα επιθυμούμε να αγοράσουμε και συγχρόνως να καταγράφουμε τις τιμές τους ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν διαφορές από το ράφι στο ταμείο;
► Όταν αγοράζουμε τρόφιμα φροντίζουμε να αγοράζουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής που είναι φθηνότερα από τα εκτός εποχής;
► Προσπαθούμε να μαγειρέψουμε το φαγητό μας αντί να το αγοράζουμε έτοιμο; Εκτός από το κόστος εδώ υπάρχει και το θέμα της ποιότητας.
► Όταν πάμε έξω για καφέ, ποτό ή φαγητό προσέχουμε αν υπάρχουν τιμοκατάλογοι στα τραπέζια, αν μας δίνουν αποδείξεις;
► Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που είναι σε βάρος μας, αντιδρούμε, το αναφέρουμε στους αρμόδιους φορείς ή απλώς το συζητάμε με την παρέα μας;
Βέβαια γεννάται το ερώτημα, εμείς οι πολίτες – καταναλωτές θα σηκώσουμε όλο το βάρος της υπάρχουσας κατάστασης στις πλάτες μας; Η απάντηση είναι, φυσικά ΟΧΙ.
Οι κυβερνήσεις και οι φορείς ρύθμισης της αγοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να λάβουν εκείνα τα μέτρα που θα βγάλουν την οικονομία και την αγορά από το δύσκολο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα γιατί διαφορετικά το αύριο θα είναι πολύ δύσκολο.
Γεροστεργίου Κατερίνα

Αίσθημα ανασφάλειας των καταναλωτών για τις αγορές μέσω διαδικτύου

Παρόλο που η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει ήδη σε ένα βαθμό προστασία στους καταναλωτές όσον αφορά τις αγορές μέσω διαδικτύου, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα προστασίας των καταναλωτών, κα Μεγκλένα Κούνεβα, παραδέχεται, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Mανώλη Aγγελάκα, οτι "οι καταναλωτές δεν αισθάνονται αρκετά ασφαλείς για τις αγορές μέσω διαδικτύου, ιδίως από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην αλλοδαπή".

H Επιτροπή, στην απάντησή της προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή, σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές πλήττεται κυρίως από τα σημαντικά εμπόδια που προκαλούν οι διαφορές στη νομοθεσία των κρατών μελών για τους καταναλωτές. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η θέσπιση αυστηρών διατάξεων στις εθνικές νομοθεσίες, προκαλώντας αφενός επιπλέον δαπάνες συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και αφετέρου περιορισμό των διαθέσιμων επιλογών εκτός συνόρων για τους καταναλωτές.

Aξίζει να σημειωθεί οτι η Επιτροπή, γνωρίζοντας της αδυναμίες της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, πραγματοποίησε σχετική διαβούλευση με την οποία επιβεβαιώνεται οτι οι διαφορές στις κανονιστικές ρυθμίσεις δημιουργούν προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές πλήττοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του 2008, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών. H πρόταση αυτή θα επικεντρωθεί κυρίως σε ζητήματα που δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στο εμπόριο και αποτρέπει καταναλωτές και επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές.

Ωστόσο, στην απάντησή της, η Επίτροπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην συντονισμένη προσπάθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διασυνοριακών συναλλαγών. Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Kέντρων Καταναλωτών (δίκτυο ΕKK) έχει συσταθεί με σκοπό να παρέχει χρήσιμες συμβουλές στους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα τους και εύκολη πρόσβαση σε μηχανισμούς έννομης προστασίας. Επιπλέον, το δίκτυο των εθνικών αρχών, που συντονίζει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, προτίθεται να οργανώσει στο εγγύς μέλλον παρόμοιες ενέργειες για τις διασυνοριακές συναλλαγές ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα, ανάλογες με αύτη του 2007, όπου ύστερα από έλεγχο στους δικτυακούς τόπους πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων υπήρξε συμμόρφωση και βελτίωση.
Τέλος, η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές από την 1η Ιανουαρίου του 2009 θα μπορούν να λύνουν διασυνοριακές μικροδιαφορές (έως 2000 ευρώ) από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, γεγονός που θα συμβάλει στην τόνωση τέτοιου είδους συναλλαγών

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Συνάντηση Εργασίας στις Βρυξέλλες για τις Συλλογικές Αγωγές

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών οργανώνει μια σειρά σεμιναρίων για ενδιαφερόμενα μέρη για να συζητήσει τα κύρια αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων που προωθούνται από την Επιτροπή στις συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές από ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα συλλογικών επανορθώσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές αποζημιώσεις για τους καταναλωτές. Ένα εργαστήριο αφιερωμένο στις οργανώσεις καταναλωτών θα διοργανωθεί στις 21 Μαϊου στις Βρυξέλλες.
Έχουν προσκληθεί διάφορες οργανώσεις καταναλωτών που έχουν συμμετάσχει ήδη στις διάφορες εκδηλώσεις για τη συλλογική επανόρθωση και τις διαβουλεύσεις στις συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων.
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας θα συμμετέχει με τον εκπρόσωπό της Πασχαλίδη Γιώργο.

Τρίτη, 29 Απριλίου 2008

Γνωρίζουμε τι Γάλα πίνουμε;;;;;

Σύμφωνα με το άρθρο 80 §1 του Ελληνικού Κώδικα Τροφίμων και Ποτών «Γάλα είναι το απαλλαγμένο από πρωτόγαλα προϊόν, της ολοσχερώς και χωρίς διακοπή αμέλξεως υγιούς γαλακτοφόρου ζώου, το οποίο ζει και διατρέφεται υπό υγιεινούς όρους και δε βρίσκεται σε κατάσταση υπερκόπωσης».

Με τον όρο «Γάλα» απλώς όταν δε συνοδεύεται από κάποιο επίθετο π.χ. συμπυκνωμένο, νοείται αποκλειστικά και μόνο το γάλα το οποίο:
α) προέρχεται από αγελάδα
β) είναι πλήρες
γ) είναι νωπό
δ) δεν έχει υποστεί αφυδάτωση ή συμπύκνωση
ε) δεν περιέχει εξωτερικές προστιθέμενες ύλες

Με τον όρο «ομογενοποιημένο» νοείται το γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία ώστε το λίπος του να διαχέεται σε όλη τη μάζα του και άρα να είναι περισσότερο εύπεπτο.
Με τον όρο «παστεριωμένο» είναι το γάλα το οποίο θερμαίνεται στους 72 βαθμούς για 15΄΄.
Με τον όρο «αποστειρωμένο» νοείται το γάλα το οποίο θερμαίνεται στους 135 βαθμούς για 1΄΄. Αυτό είναι το γάλα μακράς διαρκείας UHT.
Με τον όρο «γάλα υψηλής παστερίωσης» νοείται το γάλα το οποίο θερμαίνεται στους 125 βαθμούς για 2΄΄. Αυτό το γάλα διατηρείται 21 μέρες.

Έχουν όλες οι κατηγορίες γάλακτος την ίδια θρεπτική αξία; Όχι. Μόνο το παστεριωμένο γάλα διατηρεί τα χαρακτηριστικά του νωπού γάλακτος δηλαδή εκείνου που αρμέγεται και θερμαίνεται στους 40 βαθμούς πριν καταναλωθεί. Όταν αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες κατά την επεξεργασία του γάλακτος, καταστρέφονται ευαίσθητες βιταμίνες που περιέχονται σ’αυτό όπως Β6, Β12, C φολικό οξύ. Συστατικά τα οποία καθιστούν το γάλα τρόφιμο μεγάλης θρεπτικής αξίας ειδικά για τα παιδιά και τις γυναίκες 15- 25 χρόνων όπου αποκτούν τη μέγιστη οστική πυκνότητα.

Σε ό,τι αφορά στην τιμή του γάλακτος ο έλληνας καταναλωτής πληρώνει για 1 λίτρο πολύ περισσότερα χρήματα από τον μέσο ευρωπαίο καταναλωτή.
Υπάρχει μια πίεση επίσης από τις γαλακτοβιομηχανίες για αύξηση των ημερών διατήρησης του φρέσκου γάλακτος από 5 ημέρες σε 10. Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας είναι αντίθετη με κάτι τέτοιο διότι πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας του γάλακτος είτε με εισαγωγές γάλακτος φρέσκου από το εξωτερικό είτε εξαιτίας των μεθόδων επεξεργασίας για να διατηρηθεί περισσότερες ημέρες.
Σύμφωνα ,μάλιστα , και με τον κ. Καλατζόπουλο, ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ότι δεν υπάρχει δημόσια αρχή που να καταγράφει τις εισαγόμενες ποσότητες γάλακτος που ήδη χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γιαουρτιού, παγωτών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων μας κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς για τις εισαγόμενες ποσότητες που θα ακολουθήσουν για την άμεση κατανάλωση του ως φρέσκου από τους καταναλωτές.
Από τους ελέγχους δε, που έχει πραγματοποιήσει ο Ενιαίος Φορέας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για το γάλα που πωλείται στα καταστήματα βρέθηκε ότι το 77% των αποκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία για τη σήμανση (ετικέτα ) αφορά την ονομασία πώλησης, το 69% στη διάκριση μεταξύ ομοειδών προϊόντων, το 73% στη διαθρεπτική επισήμανση, το 85% στην παραπλάνηση ως προς την καταγωγή, το 23% στο καθαρό βάρος,15% στην ημερομηνία ανάλωσης, 15% στον κώδικα καταλληλότητας, 15% στην ημερομηνία παραγωγής και το 8% στο ποσοστό απόκλισης σε ό,τι αφορά στις οδηγίες χρήσης, τις συνθήκες διατήρησης και τα συστατικά του.
Για το «βιολογικό γάλα» ο καταναλωτής πρέπει να αναζητά στη συσκευασία του την πιστοποίηση ως οικολογικό. Για να θεωρηθεί το γάλα βιολογικό πρέπει να περάσουν 6 μήνες από τη στιγμή που τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα θα τρέφονται με βιολογικές τροφές.

Συμπερασματικά ως καταναλωτές είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για όσα συμβαίνουν γύρω από την παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση του γάλακτος και ζητάμε εντατικότερους ελέγχους σε όλα τα στάδια του κύκλου από την παραγωγή του ως τον καταναλωτή, ποιότητα η οποία ακολουθεί την πορεία όλων των συστατικών μέχρι το τελικό προϊόν ( ιχνηλασιμότητα ), ενημέρωση των καταναλωτών και διατήρηση της διάρκειας του φρέσκου, παστεριωμένου γάλακτος στις 5 ημέρες και βέβαια σε τιμές που δεν προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας και το χαρακτηρισμό μας ως ευρωπαίων καταναλωτών.