Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η Ένωση Καταναλωτών σας εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και σας δίνει πληροφορίες για όσα πρέπει να προσέχετε αυτές τις ημέρες.

1. ΚΡΕΑΤΑ: * Τα σφάγια που θα αγοράσουμε να φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις για την προέλευση τους ώστε να μην αγοράζουμε κρέατα που δεν είναι κτηνιατρικά ελεγμένα ούτε τα ξένα ως ελληνικά.
* Θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή ψυγεία « βιτρίνες» ώστε να διατηρούνται στη σωστή θερμοκρασία και να προστατεύονται από σκόνη, ρύπανση, έντομα, μικρόβια.
* Μεγάλη προσοχή στην αγορά εντέρων και εντοσθίων. Προσπαθούν ορισμένοι «επιτήδειοι» να πωλήσουν κατεψυγμένα ως νωπά. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι τα κατεψυγμένα που έχουν αποψυχθεί είναι καθαρά ενώ τα φρέσκα έχουν το εντερικό τους περιεχόμενο.

2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ: Καλό θα είναι να αγοράζουμε λαχανικά και φρούτα εποχής.

3. ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ: Να αγοράζουμε σοκολατένια αυγά από χώρους όπου τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής (πχ θερμοκρασίας) και να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι ενδείξεις που ορίζει η νομοθεσία για τις ετικέτες τροφίμων. Προσοχή στα σοκολατένια αυγά που περιέχουν παιχνίδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει αυστηρούς όρους για την πώληση τέτοιων προϊόντων που έχουν αποδειχθεί ότι κρύβουν κινδύνους για τα παιδιά.

4. ΑΥΓΑ: Τα φρέσκα αυγά να φέρουν όλες τις ενδείξεις για τα τρόφιμα. Τα βαμμένα αυγά θα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως: η ονομασία πώλησης, η καθαρή ποσότητα, η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες συντήρησης και χρήσης, το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού ή του εμπόρου, ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, οδηγίες χρήσης.

5. ΛΑΜΠΑΔΕΣ: Πριν αγοράσετε κάντε έρευνα αγοράς. Οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση.

6. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Τα παιχνίδια πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά και κατάλληλα για την ηλικία και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Πρέπει οι συσκευασίες να αναγράφουν όλες οι απαραίτητες ενδείξεις όπως η ηλικία στην οποία απευθύνεται το παιχνίδι, τα υλικά κατασκευής τους, τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού ή του εμπόρου. Όλες οι ενδείξεις θα πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.

Έκκληση για λογικές τιμές τροφίμων στην Ευρώπη

Σε ότι αφορά στα τρόφιμα, «η τιμή καταναλωτή στην Ευρώπη είναι , κατά μέσο όρο, πέντε φορές υψηλότερη από την τιμή παραγωγού», διαπιστώνει η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Τούτου δοθέντος, οι ευρωβουλευτές κάνουν μία σειρά προτάσεις με στόχο την διασφάλιση λογικών τιμών στους καταναλωτές, αλλά και ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος στους παραγωγούς.
Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη της Επιτροπής, ζητούν «να αναληφθούν περισσότερες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση επιθετικών τιμολογιακών πρακτικών, καθώς και άλλων ανταγωνιστικών πρακτικών στην ΕΕ όπως η σύνδεση προϊόντων ή οποιαδήποτε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά»
Η Επιτροπή Γεωργίας καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει το συντομότερο δυνατόν τη διεξαγωγή έρευνας με την μορφή μελέτης για την κατανομή των περιθωρίων κέρδους στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής.
Τέλος οι ευρωβουλευτές ζητούν:
_ Τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, εύκολα προσβάσιμης από τους πολίτες, η οποία θα περιλαμβάνει τιμές αναφοράς προϊόντων και μέσων παραγωγής, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για ενέργεια, αμοιβές, ενοίκια, τέλη και εισφορές από ολόκληρη την Ευρώπη.
_Την συγκέντρωση της προσφοράς της γεωργικής παραγωγής μέσω οργανώσεων των παραγωγών, συνεταιρισμών, η άλλων ανάλογων φορέων.
_Και την εφαρμογή μέτρων που προωθούν την ιδέα των «τοπικών τροφίμων», ιδίως μέτρων προώθησης των πωλήσεων και ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων

Νέοι κανόνες για τα νέα τρόφιμα

Τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά. Τα δε τρόφιμα που παράγονται μέσω νανοτεχνολογιών θα πρέπει να υποβάλλονται σε συγκεκριμένη αξιολόγηση του κινδύνου πριν εγκριθεί η χρήση τους.
Αυτά τονίζει μία έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών που έρχεται την επόμενη εβδομάδα προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τον κανονισμό σχετικά με τα νέα τρόφιμα με στόχο την απλοποίηση και επικέντρωση των διαδικασιών έγκρισης των νέων τροφίμων και διοχέτευσής τους στην αγορά. Επιδιώκει επίσης την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και την διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας.
.Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ακόμη τα τρόφιμα για τα οποία έχουν εφαρμοσθεί διαδικασίες παραγωγής που απαιτούν ειδικές μεθόδους αξιολόγησης του κινδύνου
( π.χ. τρόφιμα που έχουν υποστεί κατεργασία με χρήση νανοτεχνολογίας ), να μην διατίθενται στην αγορά «έως ότου οι ειδικές αυτές μέθοδοι εγκριθούν για χρήση και έχει καταδειχθεί μέσω κατάλληλης αξιολόγησης της ασφάλειας που θα βασίζεται σε αυτές τις μεθόδους ότι η χρήση των εν λόγω τροφίμων είναι ασφαλής». Επιπλέον, οι μέθοδοι αυτές «δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν χρήση σπονδυλωτών ζώων»

Σημ. Νέα τρόφιμα θεωρούνται αυτά που δεν καταναλώνονταν σε σημαντικό βαθμό στην ΕΕ πριν από τον Μάιο του 1997 . τα τρόφιμα αυτά μπορεί να είναι τρόφιμα που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα (π.χ μέσω νανοτεχνολογίας), αλλά και τρόφιμα που καταναλώνονται παραδοσιακά σε χώρες εκτός ΕΕ.

Πιο ασφαλή καλλυντικά θέλουν οι ευρωβουλευτές

Με στόχο να καταστούν ασφαλέστερα τα καλλυντικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών ενέκρινε στις 24.3.2009 μία σχετική πρόταση κανονισμού. Οι τροπολογίες των ευρωβουλευτών επικεντρώνονται στην χρήση νανουλικών σε καλλυντικά προϊόντα, την παραποίηση καλλυντικών καθώς και την χρήση διαφημιστικών ισχυρισμών.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε την πρόταση κανονισμού και τόνισε ότι «για κάθε προϊόν το οποίο περιέχει νανουλικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και προστασία της υγείας του ανθρώπου. Κατά την άποψη των Ευρωβουλευτών , «θα πρέπει όλα τα συστατικά που περιέχονται υπό την μορφή νανουλικών να εμφαίνονται σαφώς στον κατάλογο των συστατικών»