Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Πιο ασφαλή καλλυντικά θέλουν οι ευρωβουλευτές

Με στόχο να καταστούν ασφαλέστερα τα καλλυντικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών ενέκρινε στις 24.3.2009 μία σχετική πρόταση κανονισμού. Οι τροπολογίες των ευρωβουλευτών επικεντρώνονται στην χρήση νανουλικών σε καλλυντικά προϊόντα, την παραποίηση καλλυντικών καθώς και την χρήση διαφημιστικών ισχυρισμών.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε την πρόταση κανονισμού και τόνισε ότι «για κάθε προϊόν το οποίο περιέχει νανουλικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και προστασία της υγείας του ανθρώπου. Κατά την άποψη των Ευρωβουλευτών , «θα πρέπει όλα τα συστατικά που περιέχονται υπό την μορφή νανουλικών να εμφαίνονται σαφώς στον κατάλογο των συστατικών»

Δεν υπάρχουν σχόλια: