Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Νέοι κανόνες για τα νέα τρόφιμα

Τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά. Τα δε τρόφιμα που παράγονται μέσω νανοτεχνολογιών θα πρέπει να υποβάλλονται σε συγκεκριμένη αξιολόγηση του κινδύνου πριν εγκριθεί η χρήση τους.
Αυτά τονίζει μία έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών που έρχεται την επόμενη εβδομάδα προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τον κανονισμό σχετικά με τα νέα τρόφιμα με στόχο την απλοποίηση και επικέντρωση των διαδικασιών έγκρισης των νέων τροφίμων και διοχέτευσής τους στην αγορά. Επιδιώκει επίσης την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και την διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας.
.Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ακόμη τα τρόφιμα για τα οποία έχουν εφαρμοσθεί διαδικασίες παραγωγής που απαιτούν ειδικές μεθόδους αξιολόγησης του κινδύνου
( π.χ. τρόφιμα που έχουν υποστεί κατεργασία με χρήση νανοτεχνολογίας ), να μην διατίθενται στην αγορά «έως ότου οι ειδικές αυτές μέθοδοι εγκριθούν για χρήση και έχει καταδειχθεί μέσω κατάλληλης αξιολόγησης της ασφάλειας που θα βασίζεται σε αυτές τις μεθόδους ότι η χρήση των εν λόγω τροφίμων είναι ασφαλής». Επιπλέον, οι μέθοδοι αυτές «δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν χρήση σπονδυλωτών ζώων»

Σημ. Νέα τρόφιμα θεωρούνται αυτά που δεν καταναλώνονταν σε σημαντικό βαθμό στην ΕΕ πριν από τον Μάιο του 1997 . τα τρόφιμα αυτά μπορεί να είναι τρόφιμα που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα (π.χ μέσω νανοτεχνολογίας), αλλά και τρόφιμα που καταναλώνονται παραδοσιακά σε χώρες εκτός ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: