Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς


Οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών ¨ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” με τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και Εμπορίου, κ. Παπαδεράκη, στην 1η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας, στις 18/12/2015. Στο ΕΣΚΑ συμμετέχουν από την Π.ΟΜ.Ε.Κ δύο τακτικά μέλη: η Ποτιώ Καλαποθαράκου από την ΕΚΠΟΙΖΩ και η Κατερίνα Γεροστεργίου από την Ένωση Καταναλωτών Καβάλας”Φωνή των Καταναλωτών” και δύο αναπληρωματικά η Σήλια Τσέκερη από το Νέο ΙΝΚΑ και ο Κωστής Γιωργάκης από τη ΒΙΟΖΩ. Το ΕΣΚΑ είναι το συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού σε θέματα λειτουργίας της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή.