Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Έλληνας πολίτης έχει νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και φορείς, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, που έχουν ως έργο τους την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.
Ας ξεκινήσουμε να τους γνωρίζουμε ώστε να τους χρησιμοποιούμε.


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή η οποία διαχειρίζεται τις καταγγελίες των πολιτών οργανωμένες σε θεματικούς Κύκλους:
Συνήγορος του Πολίτη είναι ο κ. Γεώργιος Καμίνης επίκουρος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ.Καμίνης από τον Απρίλιο του 2003 έχει διαδεχθεί τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπηρετήσει ως Ευρωπαίος Συνήγορος του Πολίτη (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής).
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεπικουρείται από πέντε Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών Κύκλων της Αρχής:
Κύκλος Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΑνδρέας Τάκης, Δικηγόρος, ειδικός σε θέματα συνταγματικού δικαίου και ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας.
Κύκλος Κοινωνικής ΠροστασίαςΠατρίνα Παπαρρηγοπούλου, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ειδική σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και διοικητικού δικαίου, ειδική επιστήμονας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας.
Κύκλος Ποιότητας ΖωήςΧρυσή Χατζή, δικηγόρος Αθηνών από το 1992 με ειδίκευση σε θέματα δημοσίου δικαίου.
Κύκλος Σχέσεων Κράτους-ΠολίτηΚαλλιόπη Σπανού, διοικητική επιστήμονας, ειδική σε θέματα δημόσιας διοίκησης, καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού Γεώργιος Μόσχος, νομικός-εγκληματολόγος, ειδικός σε θέματα ανήλικων παραβατών, κοινωνικά αποκλεισμένων νέων και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, συνιδρυτής της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ».
Ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Συνήγορο του Πολίτη στοΤηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού : 210 7289600


Πώς μπορεί ο πολίτης να υποβάλλει αναφορά –καταγγελία:
Με απλή αίτηση προς τον Συνήγορο του Πολίτη, από την οποία προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η αίτηση υποβάλλεται:
αυτοπροσώπως
ταχυδρομικώς
με τηλεομοιοτυπία (fax)
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αναφορά
συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
ποια είναι η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
το αποτέλεσμά τους
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος
Που υποβάλλεται η αναφορά
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα (περιοχή Χίλτον), 8.30 π.μ-2μ.μ, 3ος όροφος
με fax στον αριθμό 210 7292129


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Είναι Ανεξάρτητη Αρχή η οποία ιδρύθηκε με τον Νόμο 2472/97 ως ανεξάρτητος διοικητικός φορέας και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 1997. Η Ανεξάρτητη Αρχή ιδρύθηκε διότι:
O σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.
Η τεράστια πρόοδος της πληροφορικής, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ανάγκη της ηλεκτρονικής οργάνωσης του κράτους έχουν σαν συνέπεια την αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιρειών και οργανισμών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ιδιωτική ζωή του πολίτη.
Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται με τις νέες δυνατότητες ταχύτατης μεταφορά πληροφοριών παγκοσμίως μέσω του Internet και για την προστασία του ατόμου στην κοινωνία της πληροφορίας δεν αρκούν οι παραδοσιακές θεσμικές εγγυήσεις και ρυθμίσεις, αλλά χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση.

Ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Αρχή στα τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ +30 210- 64 75 600
Πρωτόκολλο-Οικονομικό
Τηλ +30 210- 64 75 697
Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις
Τηλ +30 210- 64 75 696
Fax
+30 210 - 64 75 628
Ή να στείλει επιστολή στη Διεύθυνση:
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , Γραφεία: Κηφισίας 1-3 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 23 Αθήνα


3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή η οποία άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα στη χώρα μας και είναι επιφορτισμένη με το έργο της εξώδικης επίλυσης διαφορών που προκύπτουν για προϊόντα και υπηρεσίες μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή Ενώσεων Καταναλωτών.
Η πρόθεση του είναι η φιλική διευθέτηση της διαφοράς και ο συμβιβασμός των εμπλεκομένων μερών. Στη δικαιοδοσία του Συνηγόρου περιλαμβάνονται και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργούν σε επίπεδο Νομαρχιών.
Δεν υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη αλλά προσπαθεί να προστατεύσει τον καταναλωτή από το σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα που θα δαπανήσει προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη όταν μάλιστα το κόστος αυτής της προσφυγής είναι πολλαπλάσιο του κόστους του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κατ’ αρχήν προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς με σκοπό την εύρεση συμβιβαστικής λύσης. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, διατυπώνει έγγραφη σύσταση στα εμπλεκόμενα μέρη. Εάν η σύσταση δε γίνει δεκτή τότε ο Συνήγορος μπορεί να δημοσιοποιήσει το γεγονός.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή ουσιαστικής παρέμβασης για να μπορέσει να δικαιωθεί. Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής αποκτά δικαιώματα, διασφαλίζεται η άσκησή τους και αναδεικνύεται η σημασία του ως ρυθμιστικού παράγοντα στην αγορά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συνήγορο του Καταναλωτή στα τηλέφωνα 210 6460612, 210 6460284, 210 6460458, να στείλετε Φαξ: 210 6460414 ή e-mai:grammateia@synigoroskatanaloti.gr


4. Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς.
Λειτουργεί από το 2005 με σκοπό την εξέταση των διαφορών που προκύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.
Απευθύνεται:
α) σε καταναλωτές, επαγγελματίες και σε μικρές επιχειρήσεις( με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000 € ).Εξαιρούνται οι γεωργικές, δασικές αλιευτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις.
β) σε επενδυτές- φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρείες, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.
Οι υπηρεσίες του Μ.Τ.Ε.Υ παρέχονται δωρεάν.

Για να επικοινωνήσετε με τον Μεσολαβητή μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο 210 3376700 από τις 8:30 – 15:00 να στείλετε φαξ:210 3238821, επιστολή στη διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 12 -14, 105 62 Αθήνα ή e-mail:contact@bank-invest-omb.gr


Γεροστεργίου Κατερίνα

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ

Το Σάββατο 3 Μαίου 2008 έγινε η 8η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών, στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Κισσάβου Ν. Λάρισας.

Η γιορτή διοργανώθηκε από την Εναλλακτική κοινότητα ‘Πελίτι’ και φιλοξενήθηκε στους χώρους τής Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Κισσάβου, στο νομό Λάρισας.
Το Πελίτι είναι καθαρά εθελοντική οργάνωση, όλοι όσοι συμμετέχουν στις δράσεις του είναι εθελοντές

Οι στόχοι της γιορτής ήταν:1. Να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιεργητές παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, σιτηρών κ. α.2. Να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι καλλιεργητές ντόπιων ποικιλιών και να ανταλλάξουν ποικιλίες, πληροφορίες και εμπειρίες.3. Να βρουν παραδοσιακές ποικιλίες οι καλλιεργητές που δεν έχουν παραδοσιακούς σπόρους.
Οι σπόροι είναι δώρο της φύσης, περασμένων γενεών και διαφορετικών πολιτισμών. Είναι έμφυτο καθήκον και ευθύνη μας να τους προστατέψουμε και να τους περάσουμε στις μελλοντικές γενιές.
Είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα της τροφής, η ενσάρκωση της βιολογικής και πολιτιστικής ποικιλότητας και η αποθήκη της μελλοντικής εξέλιξης της ζωής.
Η ελεύθερη ανταλλαγή σπόρων μεταξύ των αγροτών υπήρξε η βάση της διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και της διατροφικής ασφάλειας. Αυτή η ανταλλαγή, βασίζεται στη συνεργασία και την αμοιβαιότητα, όπου οι αγρότες εν γένει ανταλλάσσουν ίσες ποσότητες σπόρων.
Σήμερα, η ποικιλία και το μέλλον του σπόρου, τελεί υπό απειλή. Από 80.000 βρώσιμα φυτά που χρησιμοποιούνται για τροφή, μόνο περίπου 150 καλλιεργούνται και μόνο οχτώ, είναι αντικείμενα εμπορίου παγκοσμίως. Αυτό συνεπάγεται μη αναστρέψιμη εξαφάνιση της ποικιλότητας σπόρων και φυτών.
Την άνοιξη του 1995 ξεκίνησε τις δραστηριότητές της η εναλλακτική κοινότητα Πελίτι στο Δασωτό Κ. Νευροκοπίου Δράμας
Οι βασικοί στόχοι του Πελίτι είναι η συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών. "Πελίτι" σημαίνει βελανιδιά στα ποντιακά.
Σήμερα είναι μία από τις σημαντικότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα, στο θέμα της συλλογής, διάδοσης και διάσωσης των ντόπιων ποικιλιών. Επίσης ασχολείται και με την καταγραφή των αυτόχθονων αγροτικών ζώων.
Το 2002 το "Πελίτι" πρότεινε και καθιέρωσε την 7η Απριλίου ως μέρα αφιερωμένη στις ντόπιες ποικιλίες. Η ιδέα ήρθε από μια ομάδα μαθητών που είχαν συνεργαστεί με το "Πελίτι", από το γυμνάσιο Λεχαίου Κορινθίας. Οι μαθητές αυτοί κάθε χρόνο κάνουν φυτά και τα μοιράζουν σε ανοιχτή γιορτή σε καλλιεργητές της περιοχής τους.
Από το 2003 η ημέρα αυτή με πρωτοβουλία του ‘Πελίτι’ γιορτάζεται και σε Παγκόσμιο επίπεδο από άλλες αντίστοιχες οργανώσεις.
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα: http://www.peliti.gr/
Από την Καβάλα συμμετείχαν βιοκαλλιεργητές, μέλη της Οικολογικής Κίνησης Καβάλας και της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας που συμμετέχουν στο Δίκτυο ανταλλαγής ντόπιων ποικιλιών και στο Πανελλαδικό Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και υπηρεσιών Χωρίς χρήματα

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

Στης ακρίβειας τον καιρό

Είναι γενικά παραδεκτό ότι διανύουμε μια από τις δυσκολότερες περιόδους, σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο.
Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας στα νοικοκυριά όταν μάλιστα βρίσκονται σε αδυναμία να καλύψουν ακόμα και τις διατροφικές τους ανάγκες.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, το κόστος διατροφής αυξήθηκε το 2007 κατά 23% σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν κατά 42%, των διαφόρων ειδών λαδιού κατά 50% και των γαλακτοκομικών κατά 80%.Η τελευταία σημαντική αύξηση ήταν ο διπλασιασμός της τιμής του ρυζιού μέσα στο α’ εξάμηνο του 2008.
Οι Έλληνες καταναλωτές αποτελούν μέρος αυτής της παγκόσμιας διατροφικής κρίσης που, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε βίαιες αντιδράσεις.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο μέσον μιας οικονομικής κρίσης στα πλαίσια μιας ελεύθερης οικονομίας.
Το ερώτημα είναι μπορούμε εμείς ως απλοί καταναλωτές να βοηθήσουμε ώστε η αγορά να ξαναβρεί την ισορροπία της και με ποιο τρόπο;
Σαφώς δεν έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε τα παγκόσμιο γίγνεσθαι. Μπορούμε όμως να επαναπροσδιορίσουμε τις οικογενειακές μας ανάγκες, να αναδιαμορφώσουμε τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας.
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες μας, ίσως θα έπρεπε να προβληματιστούμε αν αυτές είναι πραγματικές ή αποτέλεσμα προκλήσεων( π.χ. μέσω της διαφήμισης)ή πιέσεων (π.χ. πρακτικές τραπεζών, εταιριών τηλεφωνίας, ιντερνετ). Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να κάνουμε μια μεγαλύτερη έρευνα γύρω από αυτά τα θέματα ώστε να βρούμε τις πιο συμφέρουσες για εμάς λύσεις.
Σχετικά με τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας.
► Προσπαθούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς πριν αγοράσουμε ώστε να πετύχουμε τις καλύτερες τιμές;
► Όταν πάμε στο σούπερ – μάρκετ έχουμε γράψει όσα επιθυμούμε να αγοράσουμε και συγχρόνως να καταγράφουμε τις τιμές τους ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν διαφορές από το ράφι στο ταμείο;
► Όταν αγοράζουμε τρόφιμα φροντίζουμε να αγοράζουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής που είναι φθηνότερα από τα εκτός εποχής;
► Προσπαθούμε να μαγειρέψουμε το φαγητό μας αντί να το αγοράζουμε έτοιμο; Εκτός από το κόστος εδώ υπάρχει και το θέμα της ποιότητας.
► Όταν πάμε έξω για καφέ, ποτό ή φαγητό προσέχουμε αν υπάρχουν τιμοκατάλογοι στα τραπέζια, αν μας δίνουν αποδείξεις;
► Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που είναι σε βάρος μας, αντιδρούμε, το αναφέρουμε στους αρμόδιους φορείς ή απλώς το συζητάμε με την παρέα μας;
Βέβαια γεννάται το ερώτημα, εμείς οι πολίτες – καταναλωτές θα σηκώσουμε όλο το βάρος της υπάρχουσας κατάστασης στις πλάτες μας; Η απάντηση είναι, φυσικά ΟΧΙ.
Οι κυβερνήσεις και οι φορείς ρύθμισης της αγοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να λάβουν εκείνα τα μέτρα που θα βγάλουν την οικονομία και την αγορά από το δύσκολο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα γιατί διαφορετικά το αύριο θα είναι πολύ δύσκολο.
Γεροστεργίου Κατερίνα

Αίσθημα ανασφάλειας των καταναλωτών για τις αγορές μέσω διαδικτύου

Παρόλο που η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει ήδη σε ένα βαθμό προστασία στους καταναλωτές όσον αφορά τις αγορές μέσω διαδικτύου, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα προστασίας των καταναλωτών, κα Μεγκλένα Κούνεβα, παραδέχεται, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Mανώλη Aγγελάκα, οτι "οι καταναλωτές δεν αισθάνονται αρκετά ασφαλείς για τις αγορές μέσω διαδικτύου, ιδίως από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην αλλοδαπή".

H Επιτροπή, στην απάντησή της προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή, σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές πλήττεται κυρίως από τα σημαντικά εμπόδια που προκαλούν οι διαφορές στη νομοθεσία των κρατών μελών για τους καταναλωτές. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η θέσπιση αυστηρών διατάξεων στις εθνικές νομοθεσίες, προκαλώντας αφενός επιπλέον δαπάνες συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και αφετέρου περιορισμό των διαθέσιμων επιλογών εκτός συνόρων για τους καταναλωτές.

Aξίζει να σημειωθεί οτι η Επιτροπή, γνωρίζοντας της αδυναμίες της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, πραγματοποίησε σχετική διαβούλευση με την οποία επιβεβαιώνεται οτι οι διαφορές στις κανονιστικές ρυθμίσεις δημιουργούν προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές πλήττοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του 2008, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών. H πρόταση αυτή θα επικεντρωθεί κυρίως σε ζητήματα που δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στο εμπόριο και αποτρέπει καταναλωτές και επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές.

Ωστόσο, στην απάντησή της, η Επίτροπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην συντονισμένη προσπάθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διασυνοριακών συναλλαγών. Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Kέντρων Καταναλωτών (δίκτυο ΕKK) έχει συσταθεί με σκοπό να παρέχει χρήσιμες συμβουλές στους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα τους και εύκολη πρόσβαση σε μηχανισμούς έννομης προστασίας. Επιπλέον, το δίκτυο των εθνικών αρχών, που συντονίζει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, προτίθεται να οργανώσει στο εγγύς μέλλον παρόμοιες ενέργειες για τις διασυνοριακές συναλλαγές ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα, ανάλογες με αύτη του 2007, όπου ύστερα από έλεγχο στους δικτυακούς τόπους πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων υπήρξε συμμόρφωση και βελτίωση.
Τέλος, η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές από την 1η Ιανουαρίου του 2009 θα μπορούν να λύνουν διασυνοριακές μικροδιαφορές (έως 2000 ευρώ) από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, γεγονός που θα συμβάλει στην τόνωση τέτοιου είδους συναλλαγών