Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σταδιακά το άνοιγμα των αγορών ενέργειας.. Παραδοσιακά, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις περιορίζονταν από το μονοπώλιο που είχε ο εκάστοτε προμηθευτής φυσικού αερίου ή ηλεκτρισμού. Επιπλέον, οι προμηθευτές αυτοί είχαν το μονοπώλιο σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα και ως εκ τούτου δεν άφηναν κανένα περιθώριο επιλογής στους πελάτες τους. Όπως και με τα αγαθά που κινούνται και πωλούνται ελεύθερα σε όλη την Ε.Ε, έτσι και οι υπηρεσίες εφοδιασμού σε ενέργεια θα μπορούν να προσφέρονται στο εσωτερικό μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρόσφατη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι από τον Ιούλιο του 2008 ο κάθε καταναλωτής στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει ποιότητες ή τιμές πώλησης για τον εφοδιασμό του σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό.
Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει να εξασφαλίσει σε όλους, οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις, ενέργεια ασφαλή, αειφόρο και σε προσιτή τιμή.
Η απελευθέρωση της ενέργειας πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρχουν περισσότεροι προμηθευτές ενέργειας – για την Ελλάδα σημαίνει ότι θα σπάσει το μονοπώλιο της ΔΕΗ-. Επομένως οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την καλύτερη γι’ αυτούς προσφορά. Για παράδειγμα ένα πακέτο μ’ ένα φθηνότερο τιμολόγιο, ευκολίες πληρωμής, δυνατότητα διπλού εφοδιασμού σε ενέργεια.
Όσοι περισσότεροι προμηθευτές υπάρχουν σε μια αγορά τόσο περισσότερες οι δυνατότητες. Αρκεί βέβαια να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να μην δημιουργηθούν φαινόμενα ολιγοπωλιακής αγοράς. Εάν ο ανταγωνισμός λειτουργήσει τότε ασφαλώς οι τιμές θα κρατηθούν χαμηλά
Οι πολιτικές αυτές δε θα πραγματοποιηθούν πλήρως αν δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η ενέργεια διανέμεται στους τελικούς χρήστες.
Πόσο κοντά είμαστε στην υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής ; Το τοπίο δυστυχώς είναι ακόμα θολό τόσο σε ευρωπαϊκό κι ακόμα περισσότερο σε ελληνικό επίπεδο, διότι μόνο ορισμένες χώρες έχουν ήδη ανοίξει την αγορά τους στους οικιακούς χρήστες.

Για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα των αγορών ενέργειας μπορούν να απευθύνονται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή στις Ενώσεις Καταναλωτών.
Επίσης μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στις παρακάτω διευθύνσεις στο διαδίκτυο.
Για το ηλεκτρικό ρεύμα:
http: //europa.eu.int/comm./energy/electricity/links/index_ en.htm

Για το φυσικό αέριο:
http: europa.eu.int/comm./energy/gas/links/index_ en.htm

Γεροστεργίου Κατερίνα