Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ;
Οδηγίες για την αγορά τους.

Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει να διανέμεται το πετρέλαιο θέρμανσης  σε τιμές όπως φαίνεται χαμηλότερες από πέρυσι αλλά η οικονομική κατάσταση των πολιτών να είναι σε χειρότερα επίπεδα.
     Υπό τις συνθήκες αυτής της οικονομικής κρίσης πίεσης οι καταναλωτές πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί κατά την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπ’ όψη μας τα παρακάτω:

 1. Πριν την αγορά θα πρέπει ο καταναλωτής να κάνει μια έρευνα αγοράς στα πρατήρια της περιοχής του για να διαπιστώσει που κυμαίνεται η τιμή του και να επιλέξει την καλύτερη τιμή. Προσοχή να μην παρασυρθεί από την πολύ χαμηλή τιμή που μπορεί να έχει κάποιο πρατήριο!
 2. Πριν την παραλαβή να ελέγξει την κατάσταση της δεξαμενής, την ποσότητα που τυχόν υπάρχει από την προηγούμενη χρονιά, να την ογκομετρήσει ώστε να γνωρίζει ακριβώς την ποσότητα πετρελαίου που δέχεται η δεξαμενή του.
 3. Κατά την παραλαβή να είναι παρόν ένα άτομο που γνωρίζει τα παραπάνω στοιχεία, να ελέγξει το μετρητή του βυτιοφόρου και το χρώμα του πετρελαίου το οποίο πρέπει να είναι έντονο κόκκινο.
 4. Όταν η δεξαμενή δεχθεί την ποσότητα που επιθυμεί, να μετρήσει αυτή την ποσότητα στη δεξαμενή αφού αφήσει να περάσουν τουλάχιστον 5΄ ώστε το πετρέλαιο να «κάτσει», να ελέγξει αν υπάρχει συμφωνία με το μετρητή του βυτιοφόρου και να παραλάβει την απόδειξη πληρωμής. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει αμφιβολίες μπορεί να παραλάβει την απόδειξη με την αναγραφή σ’ αυτή της ένδειξης «με επιφύλαξη»

Μεγάλος αριθμός καταναλωτών προκειμένου να ζεσταθεί οικονομικότερα αγοράζει ξύλα. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα παρακάτω πριν αγοράσουμε καυσόξυλα:

1. Η εμπορία, διακίνηση και πώληση καυσόξυλων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 132 της υπ’ αριθμ. Α2-718 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ - ΦΕΚ 2090/31-7-2014) με μονάδα μέτρησης το χωρικό κυβικό μέτρο (m3), το οποίο αναφέρεται στον όγκο που καταλαμβάνεται από το ξύλο, καθώς και από τον αέρα. Το κενό διάστημα θεωρείται ως γεμάτος χώρος.
2. Η διακίνηση, διάθεση και αγορά καυσόξυλων με χωρικό κυβικό μέτρο (m3) είναι υποχρεωτική και είναι προς όφελος των καταναλωτών να αναζητούν την τιμή πώλησης ανά κυβικό μέτρο στον τιμοκατάλογο του καταστήματος, ο οποίος πρέπει να είναι ανηρτημένος σε κεντρικό σημείο και καθαρογραμμένος, με ευανάγνωστα γράμματα.
Ο Τιμοκατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει:
 • το είδος του ξύλου
 • την τιμή σε €/m3 στοιβαχτού ή
 • την τιμή σε €/m3 χύδην, καθώς και
 • τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.ά.) που χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
Το κυβικό χωρικό μέτρο είναι προς όφελος των καταναλωτών διότι:
 • Η υγρασία των καυσόξυλων δεν επηρεάζει την τιμή πώλησης.
 • Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν πριν ή μετά την αγορά τον όγκο καυσόξυλων που αγοράζουν.
 • Ο έλεγχος του κόστους είναι ευκολότερος.
 • Η μέτρηση γίνεται με μια απλή μετροταινία.
 • Ελαχιστοποιείται η περίπτωση λάθους ή δόλιας πράξης.
 • Είναι ευκολότερη η μέτρηση του αποθηκευτικού χώρου.
Οι περιπτώσεις τιμολόγησης και διάθεσης των καυσοξύλων λιανικώς είναι μόνο δύο:

α) «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (χωρικό Μ3 ή χ.κ.μ. χύδην) νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα που δεν είναι στοιβαγμένα.

β) «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (χωρικό Μ3 ή χ.κ.μ. στοιβαχτού) νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

Ο υπολογισμός του κυβικού μέτρου (Μ3) γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις διαστάσεις του περιέκτη που έχει ορθογώνιο σχήμα (π.χ. καρότσα φορτηγού, κλούβα, παλέτα κ.α.) στον οποίο βρίσκονται τα ξύλα.

Χωρητικότητα = Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Η τιμή κόστους των καυσόξυλων με το χωρικό κυβικό μέτρο (m3) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή του κιλού/τόνου με τον οποίο πωλούνταν παλαιότερα.

Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος, και την ανάμειξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ) ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα) ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.ά.) προς καύση.

Υπενθυμίζεται πως τα σύμπηκτα (pellets), οι μπριγκέτες και τα κάρβουνα πωλούνται κατά κιλό.

Κυρώσεις

Για τους παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω απόφασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου φθάνει από 500-5.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης παράβασης.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν τις παραπάνω πληροφορίες και να αγοράζουν με το κυβικό μέτρο (Μ3), όπως επιβάλλει η νομοθεσία, κάνοντας έρευνα στην αγορά και συγκρίνοντας τις τιμές που διαμορφώνουν οι πωλητές, επιλέγοντας την τιμή που τους συμφέρει, ανάλογα και με το είδος του ξύλου που αγοράζουν.

Τέλος, εάν για κάποιο λόγο υπάρχει διαφωνία, πρέπει να αναγραφεί στην απόδειξη ότι παρέλαβε το καύσιμο με επιφύλαξη και να αναζητήσει βοήθεια είτε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας καθημερινά 10:00-13:00 στο τηλέφωνο 2510 223000, είτε στη Διεύθυνση Εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.  Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΠΗΡΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
Μέλος της Πανελλήνιας ΟMοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών
ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, 65302 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ./ ΦΑΞ: 2510 223000
e-mail: enoikokav@yahoo.com, enkkav@hotmail.com
http://www.fonikatanaloton.blogspot.comΚαβάλα 1.10.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΠΗΡΕ ΤΑ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Kαταναλωτής μέλος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας καθυστέρησε περίπου μια διετία να εισπράξει την αναπηρική του σύνταξη, εξαιτίας της Ελληνικής γραφειοκρατίας.

Μετά από δυο χρόνια περίπου, επιτέλους πιστώθηκε ο λογαριασμός του στην Τράπεζα με το ποσό των 11.700 € . Όμως επειδή ο καταναλωτής είχε οφειλές σ αυτή την Τράπεζα, η Τράπεζα μονομερώς και χωρίς να προβεί σε καμία ενημέρωση προκειμένου ο καταναλωτής να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, έκανε ανάληψη το ποσό αυτό από τον καταθετικό του λογαριασμό και πίστωσε το δάνειο του καταναλωτή.

Ο καταναλωτής προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, η οποία με την σειρά της σε συνεργασία με τον πολίτη, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και το Συνήγορο του Καταναλωτή, έλυσαν το πρόβλημα. Η Τράπεζα αναγκάσθηκε να συμμορφωθεί και να επιστρέψει τα χρήματα στον καταναλωτή. Η δυσκολία της συγκεκριμένης υπόθεσης ήταν ότι το ποσό ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που σύμφωνα με τη νομοθεσία προστατεύεται. Το ποσό ήταν μεγάλο διότι καθυστέρησε η τακτική καταβολή της σύνταξης αναπηρίας λόγω των γνωστών προβλημάτων.

 Με αφορμή την δικαίωση του καταναλωτή θέλουμε για μια ακόμη φορά να επισημάνουμε τις παράνομες πρακτικές των Τραπεζών οι οποίες ακόμη και σε περίοδο κρίσης και παρά τις ενισχύσεις που έχουν λάβει κατά καιρούς από την Ελληνική πολιτεία, δηλαδή από τους ίδιους τους πολίτες και παρά τα υπερβολικά επιτόκια που εισπράττουν, συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο που τους στηρίζει.

Καλούμε τις Διοικήσεις των Τραπεζών αλλά και τα κατά τόπους στελέχη να επιδεικνύουν μεγαλύτερη μέριμνα στην τήρηση των Νόμων αλλά και των κανόνων της ηθικής.


Για περισσότερες πληροφορίες: Ένωση Καταναλωτών Καβάλας καθημερινά: 10:00-13:00, τηλ. 2510 223000, e-mail:enoikokav@yahoo.com