Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΑ 66% ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με μία ιστορικη του απόφαση, το Ειρηνοδικείο Ελευθερούπολης προέβη σε κούρεμα χρέους καταναλωτή ποσοστού 66% .
Συγκεκριμένα με την υπ αριθμ 25/2012 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Ελευθερούπολης δικαίωσε καταναλωτή μέλος της Ενωσης Καταναλωτών Καβάλας, ο οποίος από συνολική οφειλή ύψους περίπου 440.000ευρώ θα κληθεί να πληρώσει σε βάθος 15,5 ετών ποσό ύψους 150.000ευρώ.
Ο καταναλωτής προσέφυγε στην Ενωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος του 2010 και στις αρχές του 2011 ο εκπρόσωπος της Ένωσης κατέθεσε προς τις Πιστώτριες Τράπεζες του καταναλωτή πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την οποία στην πλειοψηφία τους οι τράπεζες αγνόησαν.

Ακολούθως η Ενωση Καταναλωτών Καβάλας εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και ο καταναλωτής με την δωρεάν συνδρομή του μέλους της Ένωσης, Πασχαλίδη Γεώργιου κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Ελευθερούπολης σχετική αίτηση Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών του.

Το Ειρηνοδικείο Ελευθερούπολης αφού δίκασε την υπόθεση , εξέδωσε την απόφασή του με την οποία καθόρισε το ύψος των δόσεων που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής ως εξής:

Επί μία τεραετία ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει ποσό 800ευρώ μηνιαίως και εν συνεχεία, προκειμένου να αποφύγει την εκποίηση της κατοικίας του, εμπορικής αξίας 140.000ευρώ, πρέπει να πληρώσει επιπλέον μηνιαίες δόσεις ύψους 800ευρώ για άλλα 11,5 έτη.
Να σημειωθεί ότι το εισόδημμα του καταναλωτή ανέρχεται στο ύψος των 1700ευρώ και η σύζυγός του έχει δικό της εισόδημα, με επισφαλές μέλλον, ύψους 800ευρώ. Επιπλέον έχουν δύο ανήλικα τέκνα.
Το Ειρηνοδικείο έκρινε ότι η επιπλέον περιουσία του καταναλωτή που συνίσταται σε ένα αγροτεμάχιο δεν χρειάζεται να εκποιηθεί καθώς είναι μικρής αξίας.

Αξίζει να αναφέρουμε το εξής σημείο από το σκεπτικό της απόφασης:

''Επειδή ύστερα από μία μακρά περίοδο αλόγιστης υπερχρέωσης των Ελλήλων πολιτών, λόγω της γενικευμένης στην επιτόπια χρηματοπιστωτική αγορά της τάσης της εύκολης δανειοδότησης σε διάφορα τραπεζικά προιόντα, αυξήθηκαν τα ποσοστά των μή εξυπηρετούμενων δανείων. Η αύξηση αυτή υπήρξε βαθμιαία ανοδική και ειδικά μετά το έτος 2008. ............................................................................

Εν μέσω της ανωτέρω κατάστασης ψηφίστηκε ο Ν 3869/2010, με τον οποιο παρέχεται η δυνατότητα της ρύθμισης για κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει εμπορική ιδιότητα, των χρεών του και μάλιστα με απαλλαγή μέρους από αυτό. Το νομοθέτημα αυτό βρίσκει την νομιμοποίησή του, ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει να μην εγκαταληφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Σκοπός του νομοθετήματος είναι οι πολίτες να επανακτήσουν μέσω των εν λόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, ώστε να μην είναι δέσμιοι.''

Η παραπάνω απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά σειρά ανάλογων αποφάσεων από Ειρηνοδικεία όλης της χώρας, τα οποία έρχονται να δικαιώσουν τους καταναλωτές, σε πείσμα όσων κακόβουλα έσπευδαν ( και συνεχίζουν μέχρι σήμερα) να κατηγορούν τον Ν 3869/2010, αλλα και να δυσφημούν με κάθε τρόπο τις Ενώσεις Καταναλωτών που συνδράμουν τα μέλη τους.
Καλούμε τις τράπεζες να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα της υπερχρέωσης των πολιτών με πραγματικό ενδιαφέρον και να κινηθούν προς την κατέυθυνση της επίτευξης συμβιβασμών στο εξωδικαστικό στάδιο του Ν 3869/2010, με σκοπό να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των καταναλωτών αλλα και των ιδίων των μηχανισμών των Τραπεζών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011

Ταυτότητα της Ένωσης
Επωνυμία πλήρης: ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ακρωνύμιο: ΕΝ.Κ.ΚΑ
Έδρα: Καβάλα
Έτος ίδρυσης: 1995
Αριθμός εγγραφής στο μητρώο ΓΓΚ: 4
Καθεστώς πιστοποίησης: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Χρονολογία πιστοποίησης: 2009
Δικαιούχος Διαχειριστικής Επάρκειας: ημερομηνία έκδοσης: 27/6/2011
Αριθμός μελών ΔΣ: 7
Ονόματα μελών Δ.Σ: Γεροστεργίου Αικατερίνη – Πρόεδρος
Χιώτη-Πρασσά Κυριακή – Αντιπρόεδρος
Ραμπότα Χριστίνα – Γ. Γραμματέας
Καμάριας Δημήτριος – Ταμίας
Γρανάς Αρχέλαος – Μέλος
Ηλιόπουλος Ιωάννης – Μέλος
Ρακιτζής Επαμεινώνδας – Μέλος

Τομείς δράσης της ΕΝ.Κ.ΚΑ
♦ Ενημέρωση – πληροφόρηση καταναλωτών
♦ Χειρισμός παραπόνων καταναλωτών – μεσολάβηση
♦ Διοικητικές παρεμβάσεις υπέρ των καταναλωτών σε εθνικές – κοινοτικές αρχές, ΔΕΚΟ κλπ
♦ Διοργάνωση ή συμμετοχή σε ημερίδες/ συνέδρια
♦ Εκπροσώπηση σε επιτροπές
♦ Εκδόσεις
♦ Χρηματοοικονομικά θέματα
♦ Θέματα υγείας – διατροφής
♦ Αγωγή καταναλωτή
♦ Νομικά θέματα
♦ Δικαστικές ενέργειες
♦ Υλοποίηση προγραμμάτων εθνικών – κοινοτικών
♦ Συμμετοχή σε Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
♦ Συμμετοχή σε Δίκτυα Οργανώσεων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας έχει παρουσία στα τοπικά, περιφερειακά και πανελλαδικής εμβέλειας Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς) καθώς και στο Διαδίκτυο(Blogs).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
15 Μαρτίου 2010. Διανομή έντυπου ενημερωτικού στους πολίτες
Ημερίδα στη Ν. Ηρακλείτσα με θέμα: “Δικαιώματα Αασθεών”
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
2ος Κύκλος: 12/5- 9/6/2010
3ος Κύκλος: 26/1/2011- 16/3/ 2011

Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ:


Έρευνα αγοράς σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας με θέμα: « Η γνώμη των Καταναλωτών για την Αγορά της Καβάλας». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 13.4.2011 μέχρι 29.4.2011. Το δείγμα ήταν τυχαίο αφορούσε 200 ερωτηθέντες με προσωπική συνέντευξη σε κεντρικά σημεία της πόλης της Καβάλας.


1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ:


Η ΕΝ.Κ.ΚΑ εκτός των καταγγελιών δεχόταν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις- ή επισκέψεις καταναλωτών για να ζητήσουν πληροφορίες ή συμβουλές σε θέματα που αντιμετώπιζαν κατά τις συναλλαγές τους. Ο κύριος όγκος των πληροφοριών, ύστερα από την ψήφιση του 3869/2010 αφορούσαν στο νόμο.
Οι καταγγελίες που απασχόλησαν την ΕΝ.Κ.ΚΑ, ιεραρχούνται ως εξής:
Νόμος 3869/2010
Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλών
Κέντρα Αδυνατίσματος- Γυμναστήρια
Δημόσιοι Οργανισμοί (ΔΕΗ)
Εταιρείες Σταθερής - Κινητής Τηλεφωνίας – ΙΝΤΕΝΕΤ.
Τιμές προϊόντων
Ελαττωματικά προϊόντα
Κυλικείο Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
Ασφαλιστήρια συμβόλαια
Ακατάλληλα τρόφιμα
Υπηρεσίες τουρισμού


1. 3869/2010 έχουμε συνδρά τους στην σύνταξη Αίτησης εξωδικαστικού.
2. Ο μεγάλος όγκος των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν τηλεφωνικά από τους καταναλωτές αφορούσαν το ν.3869/2010, το ειδικό τέλος ακινήτου που πληρώνεται μέσω της ΔΕΗ.
3. Μεγάλος αριθμός παραπόνων που υποβλήθηκαν τηλεφωνικά αφορούσε στη συμπεριφορά των εταιρειών ενημέρωσης οφειλών.

2. Παρεμβάσεις υπέρ των καταναλωτών
Α. Σε επιχειρήσεις
Η ΕΝΚΚΑ έστειλε εξώδικο προς την επιχείρηση Bello Mondo(κέντρο αδυνατίσματος), με έδρα στην Καβάλα, το οποίο σταμάτησε τις εργασίες, αιτώντας την καταβολή αποζημιώσεων στους πελάτες οι οποίοι είχαν πληρώσει τα προγράμματά τους αλλά δεν είχαν τα είχαν ολοκληρώσει.
Η ΕΝΚΚΑ έστειλε επιστολή προς τον εκκαθαριστή, κ. Λεών Λεβή, της επιχείρησης BODYLINE (κέντρο αδυνατίσματος), με έδρα την Καβάλα, το οποίο σταμάτησε τις εργασίες του, ζητώντας να αποζημιωθούν οι πελάτες της επιχείρησης που πλήρωσαν τα προγράμματα τους αλλά δεν τα πραγματοποίησαν. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο Συνήγορο του Καταναλωτή και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Β. Ενώπιον της Δικαιοσύνης
Η ΕΝΚΚΑ κατήγγειλε τον ιδιοκτήτη του κυλικείου του αεροδρομίου Χρυσούπολης «Μέγας Αλέξανδρος» στη Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ότι δεν τηρούσε την Αγορανομική Διάταξη για τα προσφερόμενα είδη που είναι σε διατίμηση και εισέπραττε ακριβότερο τίμημα ( διπλός καφές έναντι μονού). Η Διεύθυνση Εμπορίου προέβει σε μήνυση. Η πρόεδρος του ΔΣ της ΕΝΚΚΑ παρέστη ως μάρτυρας μαζί με τον υπάλληλο της Δ/σης Εμπορίου. Η απόφαση του Δικαστηρίου καταδίκασε τον ιδιοκτήτη του κυλικείου με 4 μήνες φυλακή.
Επίσης υπήρξαν παρεμβάσεις προς επιχειρήσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις καταναλωτών.


Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

α) ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Συνέδρια:

Συμμετοχή στο συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 9/2010 με θέμα: “Ελεύθεροι Χώροι και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική”.

Συμμετοχή στο συνέδριο που πραγματοποίησε το ΤΕΙ Καβάλας με θέμα: “Δίκαιο και Τεχνολογία”.

Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων που πραγματοποίησε το Τ.Ε.Ι Καβάλας στις 8-9/4/2011 με θέμα: «Ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας»

Συναντήσεις Εργασίας:
1. Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και τις Ενώσεις Καταναλωτών για επίκαιρα θέματα όπως η ακρίβεια, ο νόμος για τα υπερχρωμένα νοικοκυριά.
2. Συμμετοχή σε διβούλευση με το Δήμο Καβάλας για το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 27/5/2010
3. Συνάντηση για τη συγκρότηση της επιτροπής Διαβούλευσης στα πλαίσια του “Καλλικράτη”
4. Συμμετοχή με εισήγηση στην Ημερίδα που πραγματοποίησε η Ένωση Κατανλωτών Ροδόπης σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ροδόπης 6/10/2010
5. Συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας» στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
6. Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Καβάλας. (1. Για το τεχνικό πρόγραμμα και 2. Για τον προϋπολογισμό)
7. Συνάντηση στις 3/2/2011 με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι των Ενώσεων Καταναλωτών Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου και η αντιπρόεδρος της Ε.Κ. Δράμας
8. Σύσκεψη στις 24/8/2011 με θέμα « Το παραεμπόριο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
9. Συμμετοχή στις συναντήσεις μεταξύ των οργανώσεων καταναλωτών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, στο Φανάρι Κομοτηνής και στη Φλώρινα.

β) ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο εκπρόσωπος των Ελλήνων Καταναλωτών, μέλος της ΕΝΚΚΑ, κ. Γιώργος Πασχαλίδης, στην υποομάδα Ενέργειας της ΕΣΟΚ, συμμετείχε στο Citizens Forum on Energy, Οκτώβριος 2011 που πρόκειται για ετήσια Ευρωπαϊκή συνάντηση στο Λονδίνο, με θέμα την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τα προβλήματα που αφορούν τους καταναλωτές σε σχέση με αυτήν, υπό την αιγίδα της DG SANCO και της DG TREN.Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

α) Συμμετοχή στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από το BEUC 25-27/5/2010 με θέμα:”How to write Project Proposals” Γιώργος Πασχαλίδης
β) Συμμετοχή στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από το BEUC 12-14/7/2010 με θέμα: “Financial Capacity Building” Κορίνα Χιώτη Πρασσά, Κατερίνα Γεροστεργίου
γ) Συμμετοχή στo σεμινάριο που πραγματοποίηθηκε στις Βρυξέλλες από το BEUC 14-16/9/2010 με θέμα: “Competition Policy” Kορίνα Χιώτη Πρασσά
δ) Συμμετοχή στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 9-11/2/2011στις Βρυξέλλες από το BEUC με θέμα: «Consumer Law» - Αιμιλία Ευθυμίου
ε) Συμμετοχή στο σεμινάριο που πραγματοποίησε στις 15-17/6/2011το BEUC στις Βρυξέλλες με θέμα: «Advocacy».- Γαλήνη Μανωλούδη
στ) Συμμετοχή στο σεμινάριο που πραγματοποίησε στις 30/5-1/6 2011 το BEUC με θέμα: «Investment Products» στις Βρυξέλλες.- Γεώργιος Πασχαλίδης, Κατερίνα Γεροστεργίου
ζ) Συμμετοχή στο σεμινάριο που πραγματοποίησε στις 6-8 Ιουλίου 2011 το BEUC στις Βρυξέλλες με θέμα: « Financial Capacity Building» - Ιάσων Πασχαλίδης Γεροστεργίου


Δ. Εκπροσωπηση σε επιτροπες

1. Σε τοπικό επίπεδο:

Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Καβάλας (Αικατερίνη Γεροστεργίου , Γαλήνη Μανωλούδη)
Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Παγγαίου
( Κυριακή Χιώτη-Πρασσά, Χριστίνα Ραμπότα)
Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Καβάλας(Κατερίνα Γεροστεργίου


2. Σε εθνικό επίπεδο:

α) Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς -Βασιλική Δρελιώζη ( αναπληρωματικό μέλος)
β) ΕΣΥΔ – Βασιλική Δρελιώζη (τακτικό μέλος), ορίσθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς
γ)Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.- Γεώργιος Πασχαλίδης( αναπληρωματικό μέλος), ορίσθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς


3. Σε κοινοτικό επίπεδο:

α) Υποεπιτροπή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών (ΕΣΟΚ) της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών(DG SANCO), Βρυξέλλες. Γιώργος Πασχαλίδης, επελέγη με βιογραφικό
β) Υποεπιτροπή για την Τιμολόγηση των Επιχειρήσεων Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτή (DG SANCO), Βρυξέλλες. Γιώργος Πασχαλίδης, επελέγη με βιογραφικό
Και στις δυο επιτροπές είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος εκ μέρους των καταναλωτών.


Ε. ΣυμμετοχΗ σε ΔευτεροβΑθμιες ΟργανΩσεις

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (ΠΟΜΕΚ) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
2. Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
3. ECU (European Consumer Organization)


ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
1. Συμμετοχή στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανώσεων για τα Δικαιώματα των Ασθενών.
2. Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο για τη Νανοτεχνολογία
3. Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο «Zero Mercury»
4. Συμμετοχή στο Δίκτυο Ενώσεων Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας στο οποίο συμμετέχουν: Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης, Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Έβρου, Ένωση Καταναλωτών Δράμας, Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών, ΕΚΑΤΟ Φλώρινας, ΚΕΠΚΑ Κοζάνης, ΕΚΠΟΙΖΩ-παράρτημα Θεσσαλονίκης-) .Ε. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

1. Η ΕΝ.Κ.ΚΑ συμμετείχε με περίπτερο στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Καβάλας. 2010, 2011
2. Η ΕΝ.Κ.ΚΑ συμετείχε στη δενδροφύτευση στην περιοχή “Ασπρη Άμμος”, 21/3/2010 που διοργάνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ σε συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA
3. Η ΕΝ.Κ.ΚΑ συμμετείχε στην ανακλύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διοργάνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ σε συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA, 2/10/2010
4. Η ΕΝ.Κ.ΚΑ συμμετείχε στις αιμοδοσίες που διοργάνωσε το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. Τριμηνιαίο Ενημερωτικό έντυπο(εφημερίδα) με τίτλο :
« Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»
2. 'Εκδοση και Επανέκδοση του εντύπου με τίτλο: «15 ΜΑΡΤΗ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΤΑ!!!»

Η έκδοση των εντύπων πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Η ΕΝ.Κ.ΚΑ διατηρεί και ΒLOG με την επωνυμία:fonikatanaloton.blogspot.com και facebook με την επωνυμία: ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΟ ΔΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στις 5/2/2012 αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2ος 2012- 2ος 2014.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αικατερίνη Γεροστεργίου

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Δαυίδ

Γ. Γραμματέας: Αργυρούλα Καραμανλή

Ταμίας: Δημήτριος Καμάριας

Μέλη: Επαμεινώνδας Ρακιτζής

Χριστίνα Ραμπότα

Κυριακή ΧιώτηΠρόεδρος Γ.Γραμματέας

Αικατερίνη Γεροστεργίου Αργυρούλα Καραμανλή