Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ«Τα Άτομα με Αναπηρία
Τα δικαιώματά τους ως Καταναλωτές»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10:30-11:00       Προσέλευση

11:00-11:30       Χαιρετισμοί

11:30-11:50     "Η νομοθεσία προστασίας των ατόμων με αναπηρία
                         ως καταναλωτών: υφιστάμενη κατάσταση"

                                    Παναγιώτα  Καλαποθαράκου, 
                          Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
                          Ενώσεων Καταναλωτών  
                          Π.ΟΜ.Ε.Κ "Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"                                                                                                                 
11:50-12:10     "Τα δικαιώματα των καταναλωτών με αναπηρία: 
                         η νέα προσέγγιση"

                         Ιωάννης Βαρδακαστάνης, 
                         Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

12:10-12:30      "Οι νέοι κανονισμοί για τα δικαιώματα
                          των επιβατών με αναπηρία"
                       

                          Χρήστος Κεσόγλου, 
                          Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
                          Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
                            

12:30-12:50      "Τα δικαιώματα των καταναλωτών με αναπηρία:
                           παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διακρατικού 
                           προγράμματος Grudtvig"

                           Χρυσάνθη Μπουφίδου, 
                            Γενική Γραμματέας 
                            Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Σερρών.

12:50-13:30         Συζήτηση-Παρεμβάσεις

13:30-14:00        Συμπεράσματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας προσκαλούμε στο συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Π.ΟΜ.Ε.Κ.
«Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία


Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:30

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας

Θέμα: «Τα Άτομα με Αναπηρία
Τα δικαιώματά τους ως Καταναλωτές»"Τα Άτομα με Αναπηρία. Τα Δικαιώματα τους ως Καταναλωτές"

Καβάλα 10/6/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (Π.ΟΜ.Ε.Κ) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), συνδιοργανώνουν συνέδριο με θέμα:
«Τα Άτομα με Αναπηρία. Τα δικαιώματά τους ως Καταναλωτές»,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 10:30 -14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης « Βασίλης Βασιλικός» του Δήμου Καβάλας.
Συνέδριο με αυτό το θέμα πραγματοποιείται πρώτη φορά στην Ελλάδα γιαυτό τόσο οι εισηγήσεις, τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, όσο και οι προτάσεις που θα κατατεθούν είναι σημαντικά.