Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ«Τα Άτομα με Αναπηρία
Τα δικαιώματά τους ως Καταναλωτές»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10:30-11:00       Προσέλευση

11:00-11:30       Χαιρετισμοί

11:30-11:50     "Η νομοθεσία προστασίας των ατόμων με αναπηρία
                         ως καταναλωτών: υφιστάμενη κατάσταση"

                                    Παναγιώτα  Καλαποθαράκου, 
                          Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
                          Ενώσεων Καταναλωτών  
                          Π.ΟΜ.Ε.Κ "Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"                                                                                                                 
11:50-12:10     "Τα δικαιώματα των καταναλωτών με αναπηρία: 
                         η νέα προσέγγιση"

                         Ιωάννης Βαρδακαστάνης, 
                         Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

12:10-12:30      "Οι νέοι κανονισμοί για τα δικαιώματα
                          των επιβατών με αναπηρία"
                       

                          Χρήστος Κεσόγλου, 
                          Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
                          Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
                            

12:30-12:50      "Τα δικαιώματα των καταναλωτών με αναπηρία:
                           παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διακρατικού 
                           προγράμματος Grudtvig"

                           Χρυσάνθη Μπουφίδου, 
                            Γενική Γραμματέας 
                            Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Σερρών.

12:50-13:30         Συζήτηση-Παρεμβάσεις

13:30-14:00        Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: