Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

Αίσθημα ανασφάλειας των καταναλωτών για τις αγορές μέσω διαδικτύου

Παρόλο που η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει ήδη σε ένα βαθμό προστασία στους καταναλωτές όσον αφορά τις αγορές μέσω διαδικτύου, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα προστασίας των καταναλωτών, κα Μεγκλένα Κούνεβα, παραδέχεται, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Mανώλη Aγγελάκα, οτι "οι καταναλωτές δεν αισθάνονται αρκετά ασφαλείς για τις αγορές μέσω διαδικτύου, ιδίως από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην αλλοδαπή".

H Επιτροπή, στην απάντησή της προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή, σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές πλήττεται κυρίως από τα σημαντικά εμπόδια που προκαλούν οι διαφορές στη νομοθεσία των κρατών μελών για τους καταναλωτές. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η θέσπιση αυστηρών διατάξεων στις εθνικές νομοθεσίες, προκαλώντας αφενός επιπλέον δαπάνες συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και αφετέρου περιορισμό των διαθέσιμων επιλογών εκτός συνόρων για τους καταναλωτές.

Aξίζει να σημειωθεί οτι η Επιτροπή, γνωρίζοντας της αδυναμίες της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, πραγματοποίησε σχετική διαβούλευση με την οποία επιβεβαιώνεται οτι οι διαφορές στις κανονιστικές ρυθμίσεις δημιουργούν προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές πλήττοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του 2008, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών. H πρόταση αυτή θα επικεντρωθεί κυρίως σε ζητήματα που δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στο εμπόριο και αποτρέπει καταναλωτές και επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές.

Ωστόσο, στην απάντησή της, η Επίτροπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην συντονισμένη προσπάθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διασυνοριακών συναλλαγών. Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Kέντρων Καταναλωτών (δίκτυο ΕKK) έχει συσταθεί με σκοπό να παρέχει χρήσιμες συμβουλές στους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα τους και εύκολη πρόσβαση σε μηχανισμούς έννομης προστασίας. Επιπλέον, το δίκτυο των εθνικών αρχών, που συντονίζει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, προτίθεται να οργανώσει στο εγγύς μέλλον παρόμοιες ενέργειες για τις διασυνοριακές συναλλαγές ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα, ανάλογες με αύτη του 2007, όπου ύστερα από έλεγχο στους δικτυακούς τόπους πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων υπήρξε συμμόρφωση και βελτίωση.
Τέλος, η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές από την 1η Ιανουαρίου του 2009 θα μπορούν να λύνουν διασυνοριακές μικροδιαφορές (έως 2000 ευρώ) από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, γεγονός που θα συμβάλει στην τόνωση τέτοιου είδους συναλλαγών

Δεν υπάρχουν σχόλια: