Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Συνάντηση Εργασίας στις Βρυξέλλες για τις Συλλογικές Αγωγές

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών οργανώνει μια σειρά σεμιναρίων για ενδιαφερόμενα μέρη για να συζητήσει τα κύρια αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων που προωθούνται από την Επιτροπή στις συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές από ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα συλλογικών επανορθώσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές αποζημιώσεις για τους καταναλωτές. Ένα εργαστήριο αφιερωμένο στις οργανώσεις καταναλωτών θα διοργανωθεί στις 21 Μαϊου στις Βρυξέλλες.
Έχουν προσκληθεί διάφορες οργανώσεις καταναλωτών που έχουν συμμετάσχει ήδη στις διάφορες εκδηλώσεις για τη συλλογική επανόρθωση και τις διαβουλεύσεις στις συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων.
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας θα συμμετέχει με τον εκπρόσωπό της Πασχαλίδη Γιώργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: