Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Έλληνας πολίτης έχει νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και φορείς, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, που έχουν ως έργο τους την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.
Ας ξεκινήσουμε να τους γνωρίζουμε ώστε να τους χρησιμοποιούμε.


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή η οποία διαχειρίζεται τις καταγγελίες των πολιτών οργανωμένες σε θεματικούς Κύκλους:
Συνήγορος του Πολίτη είναι ο κ. Γεώργιος Καμίνης επίκουρος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ.Καμίνης από τον Απρίλιο του 2003 έχει διαδεχθεί τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπηρετήσει ως Ευρωπαίος Συνήγορος του Πολίτη (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής).
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεπικουρείται από πέντε Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών Κύκλων της Αρχής:
Κύκλος Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΑνδρέας Τάκης, Δικηγόρος, ειδικός σε θέματα συνταγματικού δικαίου και ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας.
Κύκλος Κοινωνικής ΠροστασίαςΠατρίνα Παπαρρηγοπούλου, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ειδική σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και διοικητικού δικαίου, ειδική επιστήμονας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας.
Κύκλος Ποιότητας ΖωήςΧρυσή Χατζή, δικηγόρος Αθηνών από το 1992 με ειδίκευση σε θέματα δημοσίου δικαίου.
Κύκλος Σχέσεων Κράτους-ΠολίτηΚαλλιόπη Σπανού, διοικητική επιστήμονας, ειδική σε θέματα δημόσιας διοίκησης, καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού Γεώργιος Μόσχος, νομικός-εγκληματολόγος, ειδικός σε θέματα ανήλικων παραβατών, κοινωνικά αποκλεισμένων νέων και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, συνιδρυτής της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ».
Ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Συνήγορο του Πολίτη στοΤηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού : 210 7289600


Πώς μπορεί ο πολίτης να υποβάλλει αναφορά –καταγγελία:
Με απλή αίτηση προς τον Συνήγορο του Πολίτη, από την οποία προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η αίτηση υποβάλλεται:
αυτοπροσώπως
ταχυδρομικώς
με τηλεομοιοτυπία (fax)
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αναφορά
συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
ποια είναι η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
το αποτέλεσμά τους
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος
Που υποβάλλεται η αναφορά
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα (περιοχή Χίλτον), 8.30 π.μ-2μ.μ, 3ος όροφος
με fax στον αριθμό 210 7292129


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Είναι Ανεξάρτητη Αρχή η οποία ιδρύθηκε με τον Νόμο 2472/97 ως ανεξάρτητος διοικητικός φορέας και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 1997. Η Ανεξάρτητη Αρχή ιδρύθηκε διότι:
O σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.
Η τεράστια πρόοδος της πληροφορικής, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ανάγκη της ηλεκτρονικής οργάνωσης του κράτους έχουν σαν συνέπεια την αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιρειών και οργανισμών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ιδιωτική ζωή του πολίτη.
Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται με τις νέες δυνατότητες ταχύτατης μεταφορά πληροφοριών παγκοσμίως μέσω του Internet και για την προστασία του ατόμου στην κοινωνία της πληροφορίας δεν αρκούν οι παραδοσιακές θεσμικές εγγυήσεις και ρυθμίσεις, αλλά χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση.

Ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Αρχή στα τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ +30 210- 64 75 600
Πρωτόκολλο-Οικονομικό
Τηλ +30 210- 64 75 697
Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις
Τηλ +30 210- 64 75 696
Fax
+30 210 - 64 75 628
Ή να στείλει επιστολή στη Διεύθυνση:
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , Γραφεία: Κηφισίας 1-3 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 23 Αθήνα


3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή η οποία άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα στη χώρα μας και είναι επιφορτισμένη με το έργο της εξώδικης επίλυσης διαφορών που προκύπτουν για προϊόντα και υπηρεσίες μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή Ενώσεων Καταναλωτών.
Η πρόθεση του είναι η φιλική διευθέτηση της διαφοράς και ο συμβιβασμός των εμπλεκομένων μερών. Στη δικαιοδοσία του Συνηγόρου περιλαμβάνονται και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργούν σε επίπεδο Νομαρχιών.
Δεν υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη αλλά προσπαθεί να προστατεύσει τον καταναλωτή από το σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα που θα δαπανήσει προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη όταν μάλιστα το κόστος αυτής της προσφυγής είναι πολλαπλάσιο του κόστους του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κατ’ αρχήν προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς με σκοπό την εύρεση συμβιβαστικής λύσης. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, διατυπώνει έγγραφη σύσταση στα εμπλεκόμενα μέρη. Εάν η σύσταση δε γίνει δεκτή τότε ο Συνήγορος μπορεί να δημοσιοποιήσει το γεγονός.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή ουσιαστικής παρέμβασης για να μπορέσει να δικαιωθεί. Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής αποκτά δικαιώματα, διασφαλίζεται η άσκησή τους και αναδεικνύεται η σημασία του ως ρυθμιστικού παράγοντα στην αγορά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συνήγορο του Καταναλωτή στα τηλέφωνα 210 6460612, 210 6460284, 210 6460458, να στείλετε Φαξ: 210 6460414 ή e-mai:grammateia@synigoroskatanaloti.gr


4. Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς.
Λειτουργεί από το 2005 με σκοπό την εξέταση των διαφορών που προκύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.
Απευθύνεται:
α) σε καταναλωτές, επαγγελματίες και σε μικρές επιχειρήσεις( με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000 € ).Εξαιρούνται οι γεωργικές, δασικές αλιευτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις.
β) σε επενδυτές- φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρείες, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.
Οι υπηρεσίες του Μ.Τ.Ε.Υ παρέχονται δωρεάν.

Για να επικοινωνήσετε με τον Μεσολαβητή μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο 210 3376700 από τις 8:30 – 15:00 να στείλετε φαξ:210 3238821, επιστολή στη διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 12 -14, 105 62 Αθήνα ή e-mail:contact@bank-invest-omb.gr


Γεροστεργίου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: