Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Έκκληση για λογικές τιμές τροφίμων στην Ευρώπη

Σε ότι αφορά στα τρόφιμα, «η τιμή καταναλωτή στην Ευρώπη είναι , κατά μέσο όρο, πέντε φορές υψηλότερη από την τιμή παραγωγού», διαπιστώνει η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Τούτου δοθέντος, οι ευρωβουλευτές κάνουν μία σειρά προτάσεις με στόχο την διασφάλιση λογικών τιμών στους καταναλωτές, αλλά και ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος στους παραγωγούς.
Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη της Επιτροπής, ζητούν «να αναληφθούν περισσότερες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση επιθετικών τιμολογιακών πρακτικών, καθώς και άλλων ανταγωνιστικών πρακτικών στην ΕΕ όπως η σύνδεση προϊόντων ή οποιαδήποτε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά»
Η Επιτροπή Γεωργίας καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει το συντομότερο δυνατόν τη διεξαγωγή έρευνας με την μορφή μελέτης για την κατανομή των περιθωρίων κέρδους στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής.
Τέλος οι ευρωβουλευτές ζητούν:
_ Τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, εύκολα προσβάσιμης από τους πολίτες, η οποία θα περιλαμβάνει τιμές αναφοράς προϊόντων και μέσων παραγωγής, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για ενέργεια, αμοιβές, ενοίκια, τέλη και εισφορές από ολόκληρη την Ευρώπη.
_Την συγκέντρωση της προσφοράς της γεωργικής παραγωγής μέσω οργανώσεων των παραγωγών, συνεταιρισμών, η άλλων ανάλογων φορέων.
_Και την εφαρμογή μέτρων που προωθούν την ιδέα των «τοπικών τροφίμων», ιδίως μέτρων προώθησης των πωλήσεων και ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια: