Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

Συναντήσεις της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας στις Βρυξέλλες

Στις 14/15/16 Ιουλίου 2008 μέλη της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας συμμετείχαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με άλλες ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών (Πορτογαλία, Δανία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λετονία, Τουρκία), το BEUC και τη DG SANCO.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σε μεθόδους και δυνατότητες προώθησης των θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της αλλαγής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα παιχνίδια και κατατέθηκαν προτάσεις για το περιεχόμενο της νέας νομοθεσίας ώστε τα παιχνίδια να γίνουν ασφαλέστερα για τα παιδιά.
Τα μέλη της ΕΝΚΚΑ επιπλέον πραγματοποίησαν προγραμματισμένες συναντήσεις στις 15 Ιουλίου με τον Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος Σουηδό Carl Schlyter (http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do?id=28139&language=EN)
και στις 16 Ιουλίου με τον Ευρωβουλευτή του Συνασπισμού κ Δημήτριο Παπαδημούλη (http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do?language=EN&id=28586)
Τα θέματα που συζητήθηκαν με τον Carl Schlyter αφορούσαν σε θέματα βιώσιμης κατανάλωσης και στο κατά πόσο η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των φαινομένων της φτώχιας και της ακρίβειας που συνεχώς διογκώνονται και στην Ευρωπαϊκή ζώνη.
Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν σε πιθανές παρεμβάσεις των τοπικών αρχών στην κατεύθυνση των βιώσιμων πρακτικών καθώς επίσης και τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων ρύπανσης του Νέστου από την Βουλγαρική πλευρά.
Ακόμη έγινε συζήτηση για τα θέματα της Νανοτεχνολογίας με την οποία ασχολείται ο κ Carl Schlyter ιδιαίτερα στα πλαίσια κυρίως της εφαρμογής της στα τρόφιμα και του έγινε αναφορά και για τους υπόλοιπους τομείς στους οποίους υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι από την χρήση της.
Τέλος του έγινε αναφορά για την προσπάθεια στην οποία συμμετέχει και η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας για την καθιέρωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών.
Με το κ Δημήτριο Παπαδημούλη συζητήθηκε το πρόβλημα που υπάρχει με την Ελλάδα στο θέμα των ελλείψεων που έχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς και των προβλημάτων στρεβλώσεων του υγιούς ανταγωνισμού.
Επιπλέον συζητήθηκε και με τον κ Παπαδημούλη το πρόβλημα με τον ποταμό Νέστο καθόσον έχει κάνει και ερώτηση στην Ευρωβουλή με απαντήσεις όμως που είναι από χλιαρές έως αδιάφορες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος του έγινε αναφορά για την καμπάνια των Δικαιωμάτων των Ασθενών .

Δεν υπάρχουν σχόλια: