Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄


Ο καταναλωτής εκτός των πέντε κανόνων που πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει για σωστές αγορές πρέπει να γνωρίζει και τί είναι ασφαλές και τί ελαττωματικό προϊόν.
Α. ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΡΟΙΟΝ: Ασφαλές θεωρείται ένα προϊόν το οποίο με το οποίο με συνηθισμένη και φυσιολογική χρήση, λειτουργία, εγκατάσταση και εφαρμογή δεν παρουσιάζει παρά ελάχιστους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα πρέπει να μην περιέχουν συστατικά στοιχεία επιβλαβή για την υγεία ή η διαδικασία παραγωγής τους να διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια τους.
Ο καταναλωτής οφείλει να λάβει υπόψη του τα εξής:
1. τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ιδίως της σύνθεσής του, της συσκευασίας, των οδηγιών συναρμολόγησης, της εγκατάστασης και συντήρησής του.
2. την επίδραση που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα.
3. την παρουσίαση του προϊόντος, την επισήμανσή του, τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες χρήσης καθώς και κάθε άλλη οδηγία ή πληροφορία σχετική με το προϊόν.
4. τις κατηγορίες καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της χρησιμοποίησης του προϊόντος, ιδίως των παιδιών και των ηλικιωμένων. Σήμερα η χρήση της νανοτεχνολογίας στην παραγωγή πολλών και διαφόρων προϊόντων εμπεριέχει αυτόν τον κίνδυνο διότι κανείς δε διασφαλίζει τους χρήστες αυτών των προϊόντων από τη ύπαρξη κινδύνων για την υγεία τους. Και το χειρότερο δεν αναφέρεται καν στην ετικέτα των προϊόντων η χρήση των νανοσωματιδίων. Είναι σοβαρό θέμα που απασχολεί τόσο τις καταναλωτικές όσο και τις οικολογικές οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Β. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ: Ελαττωματικό είναι το προϊόν που δεν παρέχει την ασφάλεια που ο καταναλωτής εύλογα ή λογικά προσδοκά να έχει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες και ιδίως την εξωτερική του εμφάνιση, την αναμενόμενη χρησιμοποίησή του και τον χρόνο κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Για παράδειγμα ελαττωματικό είναι ένα αυτοκίνητο που παρουσιάζει μηχανικό πρόβλημα ένα μήνα μετά την αγορά του ή μια τηλεόραση που παρουσιάζει πρόβλημα η οθόνη της αμέσως μετά την αγορά της.
Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό υπάρχει ενδεχόμενο να προκαλέσει ζημιά στον καταναλωτή που μπορεί να είναι μια απλή σωματική βλάβη ή ακόμα και ο θάνατος, Μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του καταναλωτή, για παράδειγμα, να καεί το σπίτι του από πυρκαγιά που προκάλεσε ελαττωματική ηλεκτρική κουζίνα.
Ο παραγωγός ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για τη ζημιά που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος και για πόσο χρονικό διάστημα; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Υπάρχει ευθύνη του παραγωγού για κάθε ζημιά που οφείλεται σε ελαττωματικό προϊόν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί το ελάττωμα και την ταυτότητα του ή έπαθε τη ζημιά ή μια δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος.
Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος επιθέτοντας σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας πρόκειται να ξεκινήσει το δεύτερο κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για τους καταναλωτές που επιθυμούν να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν στην προστασία τους ως καταναλωτές. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 2510 223000 και 2510243942 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: