Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Για οφειλές 25.500ευρώ, όρισε μηδενικές δόσεις και επανακαθορισμό δόσεων μετά από 16 μήνες.


Με την υπ αριθμ 114/2012 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης, δικαίωσε καταναλωτή μέλος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, ο οποίος έχοντας συνολική οφειλή ύψους περίπου 25.500ευρώ θα κληθεί να πληρώσει μηδενικές δόσεις και ορίσθηκε νέα δικάσιμος μετά από 16 μήνες προκειμένου να εξετάσει το δικαστήριο αν θα αναπροσαρμόσει την δόση. Ο καταναλωτής προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος του 2010 και στις αρχές του 2011 ο εκπρόσωπος της Ένωσης κατέθεσε προς την πιστώτρια Τράπεζα του καταναλωτή , πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την οποία η πιστώτρια Τράπεζα αγνόησε. Ακολούθως η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και ο καταναλωτής με την βοήθεια εθελοντή μέλους της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης σχετική αίτηση Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών του. Το Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε την απόφασή του η οποία αναφέρεται παραπάνω. Να σημειωθεί ότι το εισόδημα του καταναλωτή ανέρχεται στο ύψος των 500ευρώ μηνιαίως καθώς εργάζεται με τετράωρη απασχόληση και διαμένει με την πατρική του οικογένεια. Με την ευκαιρία του παρόντος Δελτίου Τύπου θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα θέματα: 1. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, μερικές Τράπεζες να προβαίνουν παρανόμως σε αναλήψεις από λογαριασμούς ταμιευτηρίων (εντός των οποίων κατατίθενται μισθοδοσίες ή και επιδόματα ανεργίας ) πιστωτών τους προκειμένου να καλύψουν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτήν. 2. Επειδή η παραπάνω τακτική είναι παράνομη (ακόμη και αν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει σ αυτό), η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, έχει διαμορφώσει σχετική αίτηση ώστε οι Τράπεζες να επιστρέφουν τα τυχόν αναληφθέντα παρανόμως ποσά.. Σε περιπτώσεις δε που η Τράπεζα αρνείται την επιστροφή, η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας προχωράει σε σχετική καταγγελία για τα μέλη της προς την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με αποτελέσματα θετικά για τους καταναλωτές. 3. Έχει παρατηρηθεί επίσης το εξής φαινόμενο: Διάφορες Τράπεζες πιέζουν και πετυχαίνουν μονομερείς ρυθμίσεις προκειμένου στην ουσία οι ίδιες να εμφανίσουν ενήμερα δάνεια, αδιαφορώντας για την πραγματική δυνατότητα των υπερχρεωμένων πιστωτών να πληρώσουν. Στην συνέχεια όταν οι πιστωτές έρχεται η ώρα να παρουσιασθούν στα Ειρηνοδικεία με βάσει τον Νόμο 3869/10 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, συνήγοροι των Τραπεζών προβαίνουν στις παρακάτω πρακτικές: Α) Επιδιώκουν να επιτύχουν την εξαίρεση του συγκεκριμένου ποσού από την ρύθμιση προφασιζόμενοι ότι είναι καινούργια οφειλή (δεδομένου ότι με βάσει τον εν λόγω Νόμο, οφειλές που δημιουργήθηκαν το τελευταίο έτος δεν μπαίνουν στην ρύθμιση του Νόμου). Β) Προσπαθώντας να πλήξουν την αξιοπιστία των υπερχρεωμένων πιστωτών έναντι του Δικαστηρίου, κάνουν ερωτήσεις του είδους: “Αφού ξέρατε ότι δεν μπορείτε να πληρώσετε, γιατί κάνατε ρύθμιση;” Βεβαίως τα Ειρηνοδικεία, που πλαισιώνονται από έγκριτους Δικαστές, εύκολα ξεπερνούν τις συγκεκριμένες αιτιάσεις, πλην όμως αυτές δημιουργούν σύγχυση τους υπερχρεωμένους την στιγμή της Δίκης. Να σημειώσουμε επιπλέον ότι ο Νόμος 3869/2010 δεν εξετάζει τον λόγο για τον οποίο ένας πιστωτής πήρε κάποιο δάνειο (εκτός αν το πήρε με δόλο ή αδικοπραξία). Ο Νόμος δεν έρχεται να τιμωρήσει έναν υπερχρεωμένο που έκανε μία πιθανόν λάθος επιλογή στην ζωή του, αλλά έρχεται να του σηκώσει το οικονομικό βάρος το οποίο αποδεδειγμένα δεν μπορεί να σηκώσει, προκειμένου αυτός να μπορέσει να λειτουργήσει σαν προσωπικότητα και σαν πολίτης. Επιπλέον να επισημάνουμε την βαριά ευθύνη των Τραπεζών οι οποίες ενώ γνώριζαν και γνωρίζουν τις οικονομικές δυνατότητες και υποχρεώσεις των πελατών τους (μέσω της εταιρείας δικών τους συμφερόντων με την επωνυμία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ), παρόλαυτά έδιναν αφειδώς δάνεια, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Καλούμε λοιπόν τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε οτιδήποτε τους προτείνουν οι Τράπεζες και να ζυγίζουν πολύ καλά την όποια απόφαση πάρουν. Επιπλέον για μία ακόμη φορά καλούμε τις Τράπεζες να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και να δώσουν ρεαλιστικές λύσεις και όχι πρόσκαιρες και ανέφικτες να υλοποιηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: