Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ


Μετά από απόφαση του ΔΣ της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, καλούνται οι εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να συνδράμουν την Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στην κατάθεση φακέλλου στα πλαίσια της: ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση Σχεδίων Δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών, να υποβάλλουν τις έγγραφες προσφορές τους μέχρι την 10.10.2012 και ώρα 15.00, σε κλειστό φάκελλο στα γραφεία της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, επί της οδού Ευγενίου Ιορδάνου 32 στην Καβάλα. Η συνδρομή συνίσταται στην σύνταξη της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και την σχετική υποστήριξη στην υποβολή της καθώς και την σύνταξη και υποβολή του σχετικού Τεχν. Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης & Υποέργου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν, το απόγευμα της ίδιας ημέρας ενώπιον των μελών του ΔΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: