Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Καβαλα 21.10.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενώ βρισκόμαστε εν μέσω μιας παρατεταμένης υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης και αφού όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν υποχρεωθεί να κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω Τραπεζών, αυτές προχωρούν σε μία άνευ προηγουμένου μονομερή πρωτοβουλία αύξησης πολλών προμηθειών τους.

Ουσιαστικά οι τράπεζες αποφάσισαν, μονομερώς, να εισπράττουν προμήθεια για μια σειρά συναλλαγών υπηρεσιών, όπως η επανέκδοση ή η ανανέωση χρεωστικής κάρτας, η έκδοση ή αλλαγή PIN ή και η ενημέρωση για την κίνηση του λογαριασμού όταν ο πελάτης ζητάει εκτύπωση μέσω του ATM. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον Ιούλιο, οι τράπεζες επέβαλλαν προμήθεια από 2 έως 3 ευρώ στους κατόχους χρεωστικών καρτών όταν κάνουν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιορίζει τις μέγιστες χρεώσεις στο 0,3% και 0,2% για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αντίστοιχα. Στην Ελλάδα όμως, οι τράπεζες προχωρούν σε χρεώσεις στο δεκαπλάσιο σχεδόν αυτού του ορίου, ενώ εισάγουν και νέες χρεώσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό όμως υπονομεύεται η προσπάθεια για τον περιορισμό των μετρητών και για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που περιορίζουν τη φοροδιαφυγή.
Οι Τράπεζες ισχυρίζονται ότι οι αυξήσεις έγιναν προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους έκδοσης και διάθεσης καρτών στους πελάτες τους, στην ουσία όμως πρόκειται για ένα μέτρο καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα που στόχο έχει την ενίσχυση της τραπεζικής κερδοφορίας.

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας έχει δεχθεί ήδη πολλά παράπονα από μέλη της για τις νέες χρεώσεις οι οποίες προστίθενται στα αυξημένα παράπονα σε σχέση με τις τραπεζικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά το θέμα σε συνεργασία με τις άλλες πιστοποιημένες καταναλωτικές Οργανώσεις και προτείνει στους καταναλωτές να ζητούν από τις τράπεζες έγγραφη ενημέρωση και αιτιολόγηση για τα νέες επιβαρύνσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: