Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Καβαλα 21.10.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενώ βρισκόμαστε εν μέσω μιας παρατεταμένης υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης και αφού όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν υποχρεωθεί να κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω Τραπεζών, αυτές προχωρούν σε μία άνευ προηγουμένου μονομερή πρωτοβουλία αύξησης πολλών προμηθειών τους.

Ουσιαστικά οι τράπεζες αποφάσισαν, μονομερώς, να εισπράττουν προμήθεια για μια σειρά συναλλαγών υπηρεσιών, όπως η επανέκδοση ή η ανανέωση χρεωστικής κάρτας, η έκδοση ή αλλαγή PIN ή και η ενημέρωση για την κίνηση του λογαριασμού όταν ο πελάτης ζητάει εκτύπωση μέσω του ATM. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον Ιούλιο, οι τράπεζες επέβαλλαν προμήθεια από 2 έως 3 ευρώ στους κατόχους χρεωστικών καρτών όταν κάνουν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιορίζει τις μέγιστες χρεώσεις στο 0,3% και 0,2% για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αντίστοιχα. Στην Ελλάδα όμως, οι τράπεζες προχωρούν σε χρεώσεις στο δεκαπλάσιο σχεδόν αυτού του ορίου, ενώ εισάγουν και νέες χρεώσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό όμως υπονομεύεται η προσπάθεια για τον περιορισμό των μετρητών και για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που περιορίζουν τη φοροδιαφυγή.
Οι Τράπεζες ισχυρίζονται ότι οι αυξήσεις έγιναν προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους έκδοσης και διάθεσης καρτών στους πελάτες τους, στην ουσία όμως πρόκειται για ένα μέτρο καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα που στόχο έχει την ενίσχυση της τραπεζικής κερδοφορίας.

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας έχει δεχθεί ήδη πολλά παράπονα από μέλη της για τις νέες χρεώσεις οι οποίες προστίθενται στα αυξημένα παράπονα σε σχέση με τις τραπεζικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά το θέμα σε συνεργασία με τις άλλες πιστοποιημένες καταναλωτικές Οργανώσεις και προτείνει στους καταναλωτές να ζητούν από τις τράπεζες έγγραφη ενημέρωση και αιτιολόγηση για τα νέες επιβαρύνσεις.

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Καβάλα 5/5/2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

                        Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ», με αφορμή τη εκ νέου συζήτηση για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, επαναλαμβάνει ότι το πρόβλημα των καταναλωτών προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους δεν είναι οι ώρες και οι ημέρες της λειτουργίας των καταστημάτων αλλά η αγοραστική τους δύναμη η οποία έχει καταβαραθρωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες χάνουν συνεχώς μέρος του εισοδήματος οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών είτε παραμένουν σταθερές είτε αυξάνονται.
 Καλούμε λοιπόν τους καταναλωτές να μην προβούν σε αγορές την προσεχή Κυριακή διαμαρτυρόμενοι για τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και υποβάθμιση της ενημέρωσης και προστασίας των δικαιωμάτων τους.
Όλοι μαζί έχουμε δύναμη να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας! Ας ενωθούμε!

           

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Καβάλα 17/11/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού ενημερώνοντας γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών- καταναλωτών.
Στις 20 Νοεμβρίου 1989 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προσφέροντας ένα νέο ορισμό για την παιδική ηλικία, βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη Χάρτα είναι το δικαίωμα της προστασίας της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών και το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με την ιδιότητα των παιδιών ως καταναλωτών και προστατεύονται από το νόμο 2251/1994.
Προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των παιδιών καταναλωτών συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προστασίας των Ανηλίκων η οποία πρόσφατα επαναλειτουργεί και συνεχίζει το έργο της. Αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και συγκροτείται βάσει του νόμου 2251/94 άρθρο 7α.

Το έργο της Επιτροπής είναι:
           Η έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες θα εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων, που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.
Ο εντοπισμός γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και η εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων.
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικότερα δε των γονέων – καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

              Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι από το δημόσιο τομέα, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα όπως ο βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη – Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού-,  εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθηγητές Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, εκπρόσωποςτου Συνδέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών Παιχνιδιών και Αμαξών, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς εκλέχθηκε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων η Κατερίνα Γεροστεργίου, εκπαιδευτικός, πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»
            Είναι σημαντικό για γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά και την προστασία των δικαιωμάτων τους να γνωρίζουν ότι η Επιτροπή, δέχεται αναφορές, καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων ως καταναλωτών, τα οποία διερευνά και γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της αποστολής της με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή.
Πληροφορίες:  Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τηλέφωνο 2510 223000, e-mail: enoikokav@yahoo.com  facebook: ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ και στη σελίδα: http://www.fonikatanaloton.blogspot.com

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις παραλίες

                                             ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
                                              «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών
ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, 653 02 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.- ΦΑΞ: 2510 223000
e-mail: enoikokav@yahoo.com
                                     http://www.fonikatanaloton.blogspot.gr/
Καβάλα 12/7/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις παραλίες
Βρισκόμαστε στο μέσον του καλοκαιριού και οι επισκέψεις σε κοντινές ή μακρινές παραλίες έχουν ξεκινήσει. Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ενημερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώματα που έχουν ως λουόμενοι και χρήστες των παραλιών.
Σύμφωνα με το νόμο 2971/2001, ο αιγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Επομένως όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβασης προς αυτές. Αυτό το δικαίωμα ισχύει και για τις οργανωμένες παραλίες, τα ξενοδοχεία και τις κατοικίες.
Όταν έχει παραχωρηθεί ο αιγιαλός για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση ομπρελών, καθισμάτων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής κ.λπ.), η χρέωση για την ενοικίαση ομπρέλας και ξαπλώστρας πρέπει να είναι αναρτημένη σε τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, ενώ επιβάλλεται στον επιχειρηματία να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
Όταν υπάρχουν περισσότερες (συνεχόμενες) παραχωρήσεις για την ενοικίαση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 100 μέτρων μήκους, ώστε να μπορούν να απλώσουν την πετσέτα τους όσοι δεν επιθυμούν να νοικιάσουν ομπρέλα ή ξαπλώστρα. Οι ξαπλώστρες θα πρέπει να απέχουν 5 μέτρα από τη θάλασσα. Οι οργανωμένες παραλίες , με είσοδο, οφείλουν να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας όπως εκπαιδευμένο ναυαγοσώστη με όλα τον απαραίτητο εξοπλισμό για διάσωση.
            Παράλληλα με τα δικαιώματα  έχουμε και την υποχρέωση να σεβόμαστε το χώρο και να τον διατηρούμε καθαρό.
            Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι.
Για περισσότερες πληροφορίες και παράπονα στο τηλέφωνο 2510 223000, στο facebook/ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ και στο e-mail: enoikokav@yahoo.com


Κυριακή 15 Μαΐου 2016

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Καβάλας, ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας/Θάσου, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί η 3η διανομή τροφίμων και συγκεκριμένα ειδών οπωροπωλείου.

Η κατανομή των ωφελουμένων στα σημεία διανομής είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο υποβολής των αιτήσεων. Για το λόγο αυτό:
α) όσοι πολίτες κατέθεσαν αιτήσεις στην Καβάλα, θα παραλάβουν τα προϊόντα τους από τις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Καβάλας – Στρατόπεδο Κωτσάλου (πρώην Κοινωνικό Παντοπωλείο) από Τρίτη 17 Μαΐου έως Πέμπτη 19 Μαΐου κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 13:30μ.μ.

β) όσοι πολίτες κατέθεσαν αιτήσεις στις Κρηνίδες, θα παραλάβουν τα προϊόντα τους από το πρώην Δημαρχείο Φιλίππων στις Κρηνίδες από Τρίτη 17 Μαΐου έως Πέμπτη 19 Μαΐου κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 13:30μ.μ.

γ) Οι πολίτες που κατέθεσαν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μόνοι τους, θα παραλάβουν τα προϊόντα τους από τις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Καβάλας – Στρατόπεδο Κωτσάλου (πρώην Κοινωνικό Παντοπωλείο) Τρίτη 17 Μαΐου έως Πέμπτη 19 Μαΐου κατά τις ώρες 09:00π.μ. – 13:30μ.μ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί την αίτησή τους καθώς επίσης και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ τόσο του αιτούντα όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.) ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2510 451495.Τρίτη 19 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Καβάλα 19/4/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


    Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» και ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας σας εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ με υγεία και δύναμη. Μαζί με τις ευχές θα επισημάνουμε και όσα οφείλουν να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους, κατά την εορταστική αυτή περίοδο, σχετικά με τα σφάγια και τα υποπροϊόντα τους.

* Τα σφάγια που θα αγοράσουν να φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις για την προέλευσή τους ώστε να μην αγοράζουν κρέατα που δεν είναι κτηνιατρικά ελεγμένα. Επίσης, τα ελληνικά σφάγια φέρουν μία τετράγωνη, μπλε σφραγίδα, η οποία γράφει ΕΛΛΑΣ.

* Θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή ψυγεία « βιτρίνες» ώστε να διατηρούνται στη σωστή θερμοκρασία και να προστατεύονται από σκόνη, ρύπανση, έντομα, μικρόβια.

*  Μεγάλη προσοχή στην αγορά εντέρων και εντοσθίων. Προσπαθούν ορισμένοι «επιτήδειοι» να πωλήσουν κατεψυγμένα ως νωπά. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι τα κατεψυγμένα που έχουν αποψυχθεί είναι καθαρά ενώ τα φρέσκα έχουν το εντερικό τους περιεχόμενο.

*  Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τις χαμηλές τιμές, επειδή μπορεί το ξένο κρέας να πωλείται ως ελληνικό και το κατεψυγμένο ως νωπό.

* Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα, η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.


Οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται για ερωτήσεις και παράπονα στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας καθημερινά από τις 10:00-13:00 στο τηλέφωνο 2510223000.